Metod

Relaterade artiklar

Lego Serious Play

LEGO® SERIOUS PLAY® är en metod där legoklossar används för att uppmuntra till innovation och kreativitet. Metoden skapar mer engagerande och lekfulla möten.

 

Beskrivning

LEGO® SERIOUS PLAY® metoden bygger på att det finns en utbildad mötesledare som strukturerar samtalet och mötet som helhet. Under mötets gång får deltagarna svara på ett antal frågor för att fördjupa sig kring ett ämne. Varje deltagare bygger sin egen tredimensionell LEGO® modell som svar på frågorna. Ibland arbetar deltagarna i grupp kring en gemensam modell och målbild. Dessa modeller utgör sedan grunden för gruppdiskussioner, problemlösning och beslutsfattande.

LEGO® SERIOUS PLAY® kan användas till mycket: som en ’isbrytare’ (för att öppna en större dialog på ett lekfullt och inkluderande sätt), som en gemensam visionsövning, eller för att åskådliggöra komplexa system och organisationer.

Används för

LEGO® SERIOUS PLAY® används idag mest i näringslivet men har även börjat att användas i medborgardialoger, främst då i stadsbyggnadsprocesser.

Genom att handgripligen bygga modeller kan frågor undersökas på nya sätt, vilket ökar den gemensamma upplevelsen och lärandet. LEGO® är något som många lekt med som barn och det ses därför som lättillgängligt av många deltagare. Metoden används därför när deltagare från olika bakgrunder ska jobba kring en fråga, bland annat för att förbättra gruppens problemlösningsförmåga.

Metoden utvecklades ursprungligen för näringslivet med syfte att utveckla realtids strategier och utveckla grupp- och organisationsidentiteter. Metoden har utvecklats av forskarna Johan Roos och Bart Victor tillsammans med LEGO baserat på forskning inom lek, lärande, och kreativitet. Grundprincipen är att alla inom en organisation kan bidra till en utveckling.

Deltagare

Metoden har skapats för att kunna inkludera många olika sorters deltagare. Förutsatt att deltagare kan använda sig av klossarna så bör de kunna delta, oberoende av utbildningsnivå eller förkunskaper. Eftersom LEGO® upplevs som lättillgängligt och roligt av många så kan metoden vara bra för att bygga upp självsäkerheten hos deltagare som är ovana vid dialogprocesser. Eftersom modellerna som byggs utgör grunden för diskussionerna kan deltagare som har svårt med att uttrycka sig i tal eller skrift också bidra.

LEGO® SERIOUS PLAY® kan användas i små grupper eller i större konferenser med flera hundra deltagare.

 

Nödvändiga resurser

Metoden kräver en eller flera utbildade samtalsledare samt LEGO® klossar. Metoden är relativt flexibel vad gäller vilka sorters lokaler det kan anordnas i.

 

Ungefärlig tidsåtgång

Själva mötet tar mellan tre timmar och tre dagar. En heldag är ett vanligt format.

Styrkor

  • Metoden uppmuntrar till kreativt tänkande, utan att kräva särskilda förmågor eller färdigheter hos deltagarna.
  • Metoden använder sig av många olika sinnen (syn, hörsel, rörelse m.m.) vilket kan locka deltagare som finner traditionella möten avskräckande.
  • Metoden baseras på att användarna använder händerna vilket möjliggör fler dimensioner i dialogen.
  • Genom modellbyggandet kan outtalade mönster och komplexa situationer synliggöras och diskuteras på sätt som är svårt att göra med andra verktyg.
  • Genom att använda sig av ett lekfullt verktyg kan möten bli roligare och uppmuntra deltagarna att släppa loss fantasin.

Begränsningar

“LEGO®” och “LEGO® SERIOUS PLAY®” är registrerade varumärken.  2010 valde LEGO Group att släppa LEGO® SERIOUS PLAY® Metoden som en ‘community based model’ under ‘Creative Commons’.

Svagheter

Att arbeta med klossar kan upplevas som oseriöst av vissa deltagare och det är viktigt att klargöra att även om metoden är rolig så är dialogen baserad på en seriös metod för strategi och organisationsutveckling. Även om vi känner igen materialet från barndomens lek så är det på allvar.

Senast ändrad:
2020-09-18

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?