Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Community Researchers

En metod där vanliga medborgare tränas i att utföra enkäter eller intervjuer som en del i en medborgardialog. Detta kan vara huvudsakliga dialogmetoden eller en del i en större process.

Beskrivning

Medborgare kan utföra många olika typer av intervjuer och enkäter. Det kan gälla människors allmänna åsikter om kommunens eller regionens service och verksamheter eller information om deras egna upplevelser och beteenden. Intervjuerna kan även samla in åsikter om specifika förslag. Det kan vara både intervjuer med individer eller gruppintervjuer (exempelvis fokusgrupper).

Medborgare som intervjuare kan även spela en roll i att utforma forskningsmetod, bestämma frågor och analysera resultaten. Medborgarintervjuare kan också vara viktiga för att deras medverkan signalerar att dialoger genomförs på ett lokalt förankrat sätt. Traditionellt har intervjuerna skett ansikte mot ansikte, men det är möjligt att även utföra det digitalt eller på telefon. 

Används för

Många kommuner och regioner upplever att de får låg svarsfrekvens från vissa grupper när anställda eller inhyrda konsulter utför intervjuer. Det finns också ämnen som är känsliga i vissa grupper och där svaren på enkäter och intervjuer kan bli vinklade eller oärliga. En grupp som många kommuner och regioner upplever som svåra att nå med enkäter är ungdomar.  

Community researchers är ett sätt att lösa utmaningen med ojämna svarsfrekvenser. Att låta personer som själva är en del i en viss grupp (och som har stor insikt om gruppen) vara de som går ut och interagerar kan vara ett bra sätt att öka svarsfrekvensen och kan ge ärligare svar.

Deltagare

Community researchers tränas för att gå ut till målgruppen och genomföra intervjuer av olika slag (alternativt genom telefonintervjuer). Det kan vara en handfull som tränas eller en större grupp. Det är viktigt att rekrytera intervjuare som kommer att ha lätt att nå den tilltänkta målgruppen. Ungdomar har generellt lättare att nå andra ungdomar, men ytterligare aspekter som kön, ålder, etnicitet, social bakgrund och andra faktorer kan vara viktiga att ta hänsyn till för att få så ärliga svar som möjligt. Det är viktigt att ha målgruppen klar för sig när processen inleds.  

Intervjuarna kan rekryteras som sommarjobbare, som en del i praktik, arbetsmarknadspolitisk åtgärd, genom att utbilda medlemmar i föreningar och grupper eller genom en öppen inbjudan.

Målet med community research är att de som en relativt liten grupp ska gå ut och få in många fler röster i dialogen.

 

Nödvändiga resurser

Det är viktigt att medborgarna som ska utföra intervjuer får utbildning och stöd i sin roll. Det kan ta tid att lära sig intervjutekniken men också att bygga upp självförtroendet. Det är viktigt att personal finns till hands för att hjälpa till, stötta och kontrollera att intervjuerna går rätt till. Kvalitetskontroll är viktigt och processen bör utvärderas fortlöpande.

 

Ungefärlig tidsåtgång

Själva intervjuerna som medborgarintervjuarna genomför går ofta fort, men det är viktigt att planera flera månader i förväg för att rekrytera och utbilda intervjuarna. Det är också viktigt att ge sig tid att fastställa frågor och metod samt att tillåta tillräcklig tid att analysera resultaten. Om intervjuerna ska ske på flera språk blir det extra viktigt att skapa tid för detta.

Styrkor

  • Genom att använda intervjuare som tillhör den tänkta målgruppen kan det bli lättare att nå fler i målgruppen.
  • Genom att använda intervjuare som målgruppen identifierar sig med kan intervjusvaren bli ärligare och mer utförliga och intervjuarna har en större möjlighet att ställa relevanta följdfrågor.
  • Genom utbildningen i intervjuteknik får deltagarna värdefulla kunskaper som de kan ha nytta av i fortsatta yrkesliv.

 

Senast ändrad:
2020-09-02

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?