Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Onlinemöten

Idag finns det många olika plattformar för att anordna möten, kurser och konferenser online. Dessa har mer och mer börjat att användas för medborgardialog.

Beskrivning

Det är viktigt att samma grundprinciper för god dialog upprätthålls även i en digital miljö. Utan ett tydligt syfte, väldefinierad målgrupp, och bra uppföljning kommer inte dialogen vara framgångsrik- oavsett om den är digital eller analog.

Många bra mötestekniker kan överföras från analoga till digitala möten – exempelvis vikten av en incheckning eller uppvärmningsövning, särskilt om inte alla känner alla. Onlinemöten upplevs av många som att de tar mycket energi och det är därför viktigt att hålla dem korta och fokuserade, samt att variera arbetsformatet. Det är bra att alltid testa programvaran innan möten och att ha alternativ ifall någon del av tekniken skulle fallera.   

Det är också bra att dela upp ansvaret för att leda mötet på några olika personer. En person kan fördela ordet, en annan kan hålla koll på samtal och frågor i chatten, en tredje hanterar deltagarnas eventuella tekniska frågor och problem.

Används för

Onlinemöten kan utnyttjas som ett komplement till existerande dialogmöten för de som inte kan närvara fysiskt. De kan också i vissa lägen användas för att helt ersätta existerande fysiska medborgardialogmöten. Möten online för med sig både för- och nackdelar. Online möten kan ha samma syften som andra medborgardialoger – de kan handla om att konsultera om befintliga förslag, att ta fram nya idéer eller att diskutera prioriteringar.

Deltagare

Onlinemöten kräver både hårdvara och en bra internetuppkoppling. I och med att smarta mobiltelefoner är allt vanligare i samhället kan de flesta delta. Dock har inte alla teknikvana och många känner sig inte bekväma med tekniken. Stöd och hjälp kan behövas för att se till att så många som möjligt kan delta. Om målgruppen har många medlemmar som har svårt med tekniken så är onlinemöten troligen fel metod.

I vissa fall har kommuner och regioner anordnat ’testmöten’ där nya deltagare får möjlighet att göra ett ’genrep’ och bygga upp sitt självförtroende för den digitala mötesformen och tekniken. Det är också viktigt att inte göra mötena för komplicerade då ökar risken att alla inte kan följa med. Det finns många funktioner och verktyg, men ju mer delar desto större risk att tekniken ställer till problem. 

Nödvändiga resurser

Onlinemöten kräver tillgång till en digitalplattform vilket har en kostnad. Det finns många att välja på. Det krävs också moderering/facilitering och att de som skapar och leder möten har koll på vad plattformen kan och inte kan göra. Det finns effektiviseringsvinster att göra genom att nyttja samma plattform till flera dialoger.

Ungefärlig tidsåtgång

Onlinemöten kan hållas från kortare stunder till heldagar eller mer. Eftersom deltagarna på onlinemöten inte kan se kroppsspråk på samma sätt är det viktigt att moderering tar hänsyn till detta. Generellt måste onlinemöten vara kortare än vad fysiska möten är. Genom att byta aktivitet – exempelvis genom att gå från presentationer till enskild reflektion och sedan smågruppsdiskussioner kan mötet upplevas som mindre tråkigt och enformigt.

Använd om...

Du har deltagare som är geografiskt utspridda eller upptagna

Du har deltagare som av olika skäl inte kan delta i fysiska möten

Du har deltagare som är bekväma med digitala plattformar

 

Använd inte om...

Dina deltagare är obekväma med digitala plattformar

Styrkor

Deltagande kan se på distans

Många kan delta samtidigt

Materialet är digitalt från grunden och kan därför delas och bearbetas snabbt

Övrigt

Plattformar för onlinemöten utvecklas ständigt

Senast ändrad:
2020-06-16

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?