Metod

Gamification

Gamification (ibland kallat ’Spelifiering’) är ett begrepp som använts mycket de senaste åren. Det beskriver ett arbetssätt där speldesign eller principer för spel  används i områden där spel inte traditionellt använts.

Beskrivning

Spelbranschen växer i betydelse i samhället och i delar av näringslivet har man börjat att använda spelprinciper för att engagera kunder, öka deltagandet och skapa intresse för produkter och tjänster. Inom den offentliga sektorn har fler och fler aktörer börjat titta på hur spel i olika former kan användas för att förändra beteenden, öka inlärning och göra tidigare trista uppgifter roliga och stimulerande.

Används för

Gamification används i medborgardialog och delaktighet för att göra dialogen attraktiv och lockande för fler. Många dialogformer kan upplevas som tråkiga och lockar en begränsad del av befolkningen. Exempelvis har flera kommuner använt sig av det datorspelet Minecraft  som ett dialogverktyg i stadsbyggnadsprocesser.

Gamification kan användas som en del i pågående dialoger, men kan också utgöra grunden för dialogen i sig. Spel kan användas på olika sätt i en medborgardialog:

  • Spel kan användas för att stimulera till diskussion kring komplexa ämnen
  • Spel kan användas för göra det roligare att rapportera in svar i dialogen
  • Spel kan användas för att uppmuntra deltagande i dialogen

Deltagare

Gamification har ofta använts i dialoger som riktar sig till barn och unga vuxna. Spelifierade metoder behöver inte vara begränsade till barn och unga. Ofta ses gamification som något uteslutande digitalt – men spel i dialog kan lika gärna vara pappersbaserade. Alla typer av deltagare kan delta i spelifierade dialoger, så länge uppgiften är tydlig och deltagarna får stöd. Ibland kan vissa deltagare uppleva att spel kan kännas lite ’flamsigt’.  Det är viktigt att tydliggöra att dialogen är på allvar, trots att metoden är rolig. 

Nödvändiga resurser

Det krävs kunskap i speldesign för att spelifiera en dialog. Detta är särskilt viktigt för att spelet ska vara tydligt och meningsfullt. Högskolor och universitet kan vara en källa till kompetens i speldesign.

Det tar tid och resurser att testa spelet och det är även viktigt att avsätta resurser till utvärdering. Om gamification är framgångsrik i att uppmuntra till ett bredare deltagande så måste tid avsättas för att processa resultatet.

Ungefärlig tidsåtgång

Det tar tid att skapa spel – räkna med att det kan ta flera månader att sätta upp och genomföra en process som inbegriper spel.

Styrkor

  • Engagerande för många grupper. Upplevs som roligt och spännande – känslor som inte alltid förknippas med dialogmöten!
  • En metod för att närma sig ett svårt ämne på ett nytt sätt kan uppmuntra till kreativitet
  • Det tydligt annorlunda arbetssättet kan locka nya grupper – särskilt de som sysslar med spel på sin fritid.
  • Ett spel kan göra ’svåra’ frågor mer lätthanterliga och överskådliga.

Svagheter

  • Att spela spel kan upplevas som oseriöst
  • Ett roligt spel kan inte ersätta ett oklart syfte med dialogen
Senast ändrad:
2020-06-17

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?