Metod

Relaterade artiklar

Styrkebaserad utveckling/Appreciative Inquiry

Beskrivning

Appreciative Inquiry är en metod som bygger på deltagarnas positiva erfarenheter, känslor och förhoppningar för att skapa en gemensam vision för framtiden.  

Används för

Appreciative Inquiry bygger på användandet av öppna frågor som uppmuntrar deltagarna att aktivt dela med sig av sina egna erfarenheter av det som fungerar och fungerat i det förflutna.

Frågorna hjälper deltagarna att fokusera på det som fungerat i liknande situationer tidigare (och varför det har fungerat). Utifrån detta kan deltagarna skapa en vision för framtiden som är både optimistisk och samtidigt baserad på verkliga framsteg som redan gjorts. Processen är flexibel och kan användas på flera olika sätt, det viktiga är att målet är att skapa en gemensam positiv bild av framtiden.

Ofta inleds processen med en utforskandefas. Processen är styrkebaserad, det vill säga att istället för att fokusera på problem fokuserar deltagarna på det som fungerat tidigare. Detta kan leda till samtal som skiljer sig betydligt från diskussionerna på andra dialogmöten. Utgångspunkten är att det alltid finns positiva aspekter att identifiera.   

I den följande fasen skapar deltagarna tillsammans en vision för framtiden där alla positiva aspekter som identifierats i den första fasen har blivit den nya normen. Detta skapar en ambitiös positiv vision som ändå är grundad i verkliga upplevelser.

Efter detta försöker deltagarna att hitta de steg eller aktiviteter de kan ta för att göra den eftersträvade visionen verklig. Här liknar processen andra metoder som backcasting. Här blir interaktionen med det bredare samhället viktigt för att hitta rätt steg att ta. Det krävs ett brett insamlande av tankar för att hitta alla möjligheter.

Den slutliga fasen fokuserar på genomförandet av de idéer som tagits fram. Anpassning sker allt eftersom idéerna testas i verkligheten.   

Deltagare

Appreciative Inquiry inleds med en mindre kärngrupp på 5-15 deltagare men kräver längre fram i processen att betydligt fler involveras. Genom att arbeta genom nätverk kan runt 200 personer involveras.

Nödvändiga resurser

Appreciative Inquiry är en process där mötesledningen och möteskostnader är de största utgiftsposterna. Skicklig mötesledning är viktigt för att metoden ska fungera väl.

Ungefärlig tidsåtgång

Frågorna testas och analyseras i halvdag eller heldags workshops. Att nå bredare nätverk tar betydligt mer tid. Analyserandet av svaren och genomförandet av idéerna tar även det tid.

Resultaten presenteras sedan till bredare allmänheten i en större möte

Metoden fungerar bäst som en längre förändringsprocess över ett eller flera år.

Styrkor

  • Uppmuntrar deltagarna att fokusera på sina egna upplevelser genom storytelling
  • Ökar känslan av lokalt ägarskap över lösningar och idéer
  • Bygger på det som fungerat tidigare, och är därför mer praktiskt
  • Skapar en stark gemensam vision
  • Uppmuntrar till arbete i partnerskap – genom att identifiera de värden och beteenden de vill se i framtiden

Svagheter

I vissa sammanhang kan avsaknaden av fokus på problem påverka processen negativt

Processen involverar relativt få i början och kan under den fasen i värsta fall tolkas som exkluderande

Senast ändrad:
2020-10-23

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?