Metod

Crowdsourcing

Crowdsourcing är en metod för att samla in idéer, kontakter och tjänster från många olika källor. Crowdsourcing sker oftast online. Arbetsuppgifter som tidigare utfördes av en liten grupp kan nu läggas över på en större odefinierad grupp.

Beskrivning

Crowd-Sourcing handlar om samverkan och problemlösning med en bredare grupp än vad som tidigare varit vanligt. Metoden bygger på öppenhet – ofta görs en öppen kallelse för att samla inlägg och idéer. Oftast delas lösningar och resultat fritt. Crowdsourcing gör det möjligt att dra nytta av kompetens från hela jorden för att hitta innovativa och kreativa lösningar. Websidan Wikipedia nämns ofta som ett exempel på crowdsourcing.

Används för

Det är inte en lämplig metod om lösningarna redan är förutbestämda.

Crowdsourcing kan ta sig många olika uttryck. Användare kan till exempel ändra i dokument eller webbsidor, lägga upp produkter eller idéer, ge information och ändra andras arbete. Crowdsouricng kan användas för att rösta fram förslag, samskapa design av olika slag eller för att finansiera projekt genom att samla in resurser och finansiering från många olika källor.

Deltagare

Crowdsourcing bygger på ett öppet tillvägagångssätt där processen är öppna för så många som möjligt. Till sin natur fungerar processen bäst om så många som möjligt bjuds in att dela sin kunskap och expertis.

Nödvändiga resurser

Crowdsourcing behöver inte vara dyrt. Processen sker främst digitalt. Kostnaderna varierar beroende på förutsättningarna och arbetets art. Kostnaderna uppstår främst kring digitala plattformar, arbetstid för att hantera processen och kostnader kopplade till genomförande av lösningar. Ibland ges ersättning för deltagarnas prestationer – exempelvis genom en tävling. 

Ungefärlig tidsåtgång

Tidsåtgången varierar beroende på omfattningen av hela processen. Ju mer komplexitet i frågan desto mer tid tar det. Det är viktigt att ge tid för att individer ska kunna bidra med bra utvecklade idéer.

Styrkor

  • Många kan delta till en rimlig kostnad och oberoende av var de befinner sig
  • Processen är öppen och transparant
  • Gör det möjligt för en organisation att ta vara på kompetens utanför organisationens gränser

Svagheter

  • Ett oklart syfte kan leda till resultat som inte går att använda
  • Det finns en debatt om crowdsourcing riskerar att ersätta anställd personal med gratis eller underbetald arbetskraft
  • Ju fler förslag som kommer in desto mer tid krävs att hantera processen
  • I värsta fall kan crowdsourcing leda till ett fokus på snabba svar snarare än kvaliteten på förslagen.
Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?