Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort JÄRFÄLLA
Kommun Järfälla
Startade juni 2019

Kontakt

Jessika Karreskog
Ansvarig chef och processledare

Relaterade artiklar

Innovativ dialog med hjälp av LEGO för att stärka ungas delaktighet

Innovativ dialog för att stärka ungas delaktighet i Järfälla

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

LEGO® SERIOUS PLAY® - innovativ metod för dialog med unga i Järfälla kommun

För att stärka dialogen med unga i kommunen används metoden LEGO® SERIOUS PLAY® med sommarjobbande unga i Järfälla kommun.

 

 

Syfte - Därför gjorde vi det

Ett sätt att stärka ungas delaktighet och inflytande i lokalsamhället är att jobba tillsammans med unga i utvecklingsfrågor. Demokratiutvecklingsverksamheten anställer tio till fyrtio ungdomar varje sommar som ungdomsambassadörer. Under en tre-veckors period arbetar ungdomarna med olika uppdrag från kommunala förvaltningar. En ungdomsambassadör arbetar utåtriktat mot andra unga i kommunen med syfte att lyfta ungas röster, villkor och inflytande i Järfälla. Ungdomsambassadörerna fungerar även som referensgrupp och bidrar med egna erfarenheter och kunskaper kring olika frågor/uppdrag.

Unga har begränsade och ojämlika förutsättningar för inflytande i samhällsutvecklingen, därför är unga en prioriterad grupp i Järfälla kommuns demokratiarbete.

”Unga är underrepresenterade i de representativa församlingarna, de är invånare idag i den lokala demokratin och påverkas av dagens politiska beslut men även framtidens invånare som ska bevara och utveckla demokrati/.../ En hållbar demokrati förutsätter att unga får möjlighet att utveckla ett aktivt medborgarskap.” – Demokratiplan för Järfälla kommun (Kdn 2016/106). Ungdomsambassadörerna är därmed både ett sommarjobb för unga och ett delaktighets- och inflytandearbete i Järfälla kommun.

För att få kunskap om ungas situation och tankar arrangerar Järfälla kommun olika typer av dialoger för unga. I demokratiplanen klargörs att innovativa metoder ska användas för att skapa dialog med grupper som inte vanligtvis hörs i kommunens processer. ”Kultur-, demokrati- och fritidsnämnden i samverkan med andra nämnder, ska pröva innovativa metoder och nya vägar för att nå grupper som kommunen vanligtvis inte når. Samverkan med civilsamhället och särskilt föreningslivet ska utvecklas för att hitta nya metoder och grepp” – Demokratiplan för Järfälla kommun (Kdn 2016/106)

Traditionella dialoger passar ofta unga som har lättare att framföra sina åsikter i samtal och dialog och har vana av att påverka. LEGO® SERIOUS PLAY® ger möjlighet för alla att uttrycka sina tankar om utvecklingen av lokalsamhället och möjliggör för fler att bygga sina tankar kring kommunen de lever i. Med syfte att lyfta ungas tankar och upplevelser kring att vara ung i Järfälla har demokratiutvecklingsverksamheten i fyra år i rad genomfört halvdagworkshop med ungdomsambassadörerna kring frågeställningarna:

  • Hur du upplever att det är att vara ung i Järfälla?
  • Hur ser andra på unga i Järfälla?
  • Hur du vill att Järfälla är för unga i framtiden?

 

Process - Så gjorde vi

Workshoparna genomförs med metoden LEGO® SERIOUS PLAY®. LEGO® SERIOUS PLAY® är en metod som med hjälp av legoklossar möjliggör dialog och samtal utifrån kreativitet och symbolik.  Metoden ger ett sätt att förstärka och underlätta dialogen även med unga som inte är vana att berätta om sin syn på kommunen eller att föra fram sina tankar och idéer. Att seriöst leka med material ger oss möjlighet att; bygga tankar och idéer, skapa situationer och gå in i dessa och hitta ny mening och nya mönster. Lek är på allvar, lek är ett prövande, ett utforskande och en väg att prova erfarenheter.

Sedan 2019 används metoden LEGO® SERIOUS PLAY® för att samla in ungas syn på sin kommun och hur de upplever den som unga, hur de upplever att andra ser på dem samt hur de vill att kommunen ska vara i framtiden.

Workshopen byggs upp utifrån grundmetodiken i LEGO® SERIOUS PLAY® med kompetensbyggande och träning i att bygga metaforer för att sedan låta deltagarna bygga modeller som svar på de tre frågorna; Hur du upplever att det är att vara ung i Järfälla? Hur ser andra på unga i Järfälla? Hur du vill att Järfälla är för unga i framtiden?

Alla deltagare får först bygga individuella modeller som svar på frågorna och berätta om dem för de andra deltagarna. Sedan byggs modellerna samman till en gemensam bild/karta av hur deltagarna upplever Järfälla och hur de vill att Järfälla är i framtiden. Den gemensamma modellen filmas medan deltagarna berättar om vad de byggt.

 

 

Resultat - Så blev det

Efter att ha använt metoden i 4 år i samband med anställningen av unga sommarjobbare har kommunen samlat in över 80 ungas syn på och upplevelse av Järfälla kommun idag och deras tankar om Järfälla i framtiden. Genom att ha använt metoden med unga som har fått sommarjobb inom kommunen har en större grupp unga nåtts som vanligtvis inte engagerar sig i de dialogfora som reguljärt anordnas under året.

Filmerna och dokumentationen av de ungas perspektiv har rapporterats till ansvarig nämnd och används i utvecklingsarbete internt i förvaltningen. Workshoppar kommer genomföras årligen med unga för att bredda perspektivet på ungas berättelser av kommunen de lever i och för att se om vi kan se trender eller återkommande frågor som är särskilt viktiga att fånga upp.

 

 

Mer information

Arbetet var nominerat till Innovations in politics awards 2021

Senast ändrad:
2022-10-11

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?