Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Lundby
Kommun Göteborgs Stad
Startade januari 2020

Kontakt

Medborgarbudgeten - Din idé

Video på engelska om Din Idé (från IOPD)

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Medborgarbudgeten Din idé är medborgarbudget där barn, unga och vuxna får vara med och bestämma vilka aktiviteter som ska genomföras i området runt Bjurslättsskolan i Göteborg. Det är ett samarbete mellan Göteborgs Stad, Familjebostäder i Göteborg AB, Stena Fastigheter och Fastighetsägare Centrala Hisingen och under 2020 fördelades 150 000 kr genom processen. Din idé fick 2021 ett hedersomnämnande av det internationella nätverket International Observatory on Participatory Democracy (IOPD).

Syfte - Därför gjorde vi det

Medborgarbudgeten Din idé är dels ett sätt för de som bor och vistas i stadsdelen Lundby lägga förslag på temat ”saker man kan göra tillsammans med andra”, kampanja för sitt förslag och rösta på de förslag man vill ska bli verklighet.

Det har också som syfte att använda skolan som mötesplats för att främja mer jämlika uppväxtvillkor samt att alla barn når måluppfyllelse i skolan, att bidra till ett tryggare närområde för barn och vuxna samt att barn och vuxna är med och bidrar till en medborgardriven mötesplats.

Arbetet kopplas också mot Göteborgs Stads program för en jämlik stad samt Stadens arbete med FNs globala mål för en hållbar utveckling.

Processens viktigaste målgrupp är barn och vuxna i närområdet runt Bjurslättsskolan men processen riktar sig även till alla medborgare som bor och vistas i Lundby.

Process - Så gjorde vi

Det är första gången i Sverige som en medborgarbudget genomförs i samverkan med fastighetsägare, en skola och flera andra kommunala verksamheter för att skapa en gemensam mötesplats i skolans lokaler och närområde.

Processen 2020 gick i korthet ut på:

1. Ta fram kriterier för hur prioriteringarna ska gå till och villkor som måste uppfyllas för att ett förslag ska gå att rösta på.

2. Marknadsföring för att involvera så många som möjligt i området.

3. Idégenerering där invånarna får komma med idéer på hur resurserna ska användas.

4. Arbeta med idéerna tillsammans med invånarna och välj ut ett antal utifrån uppsatta kriterier.

5. Låt invånarna prioritera vilka idéer som ska genomföras.

6. Genomföra idéerna med medskapande av invånarna i området.

7. Följ upp

Processen samordnades genom en projektgruppgrupp där representanter från alla parter finns med. Lundby stadsdelsförvaltning (Lundby SDF) var sammankallande för och hade huvudansvar för processen.

 

Under våren 2020 planerades och förankrades arbetet med medverkande parter kring uppdrag, roller och förväntningar när det gäller arbetet med medborgarbudget.

Personal på Bjurslättsskolan och två arbetslag i förskolan arbetade med medborgarbudget som tema i undervisningen. Den pedagogiska personalen samt personal hos Stena Fastigheter, Familjebostäder i Göteborg AB och Fastighetsägare Centrala Hisingen fick utbildning kring deltagandemetoder och medborgarbudget anpassat efter deras respektive målgrupper.

Hösten 2020 genomfördes själva medborgarbudgeteten. Aktiviteter anordnades i området kring Bjurslättsskolan både för att få in förslag och under själva omröstningen för att skapa engagemang hos barn och vuxna och för att få in deras idéer till medborgarbudgeten.

Den totala budgeten uppgick till 150 000 kronor och varje finansierat projekt fick maximalt kosta 35 000.

Film användes som metod för att skapa intresse och förståelse för processen. Dessutom togs en dans besående av teckenspråk fram med barn på skolan för att väcka intresse och tillgängliggöra processen för fler.   

Barn och vuxna som vistades eller bodde i Lundby stadsdel kunde lämna förslag och röster digitalt eller fysiskt på skolan, förskolorna, i bostadsområdena och på Lundby bibliotek. Förslagen granskades så att de passade de uppsatta kriterierna för vad som kunde finansernas (bland annat vad gäller målgrupp, kostnad, tidsram och plats).

Totalt lämnade drygt 80 förslag in. Alla förslagslämnare kontaktades och de vars förslag som inte uppfyllde kriterierna fick möjlighet att formulera om, eller dra tillbaka sitt förslag. Liknande förslag grupperades ihop. Kvar blev 47 förslag som fick vidare till omröstning.

Under höstlovet hölls kampanjworkshops för att uppmuntra folk att rösta i medborgarbudgeten. De som bodde och vistades i Lundby stadsdel fick rösta på de inlämnade förslagen (tre röster var). Det var möjligt att rösta via en digital plattform och även på pappersblankett. De vinnande idéerna presenterades i december 2020 - bland annat Spökkväll/Skräckhus, Parkour, simskola och matlagningskurs.

2021 genomfördes de vinnande aktiviteterna.

Resultat - Så blev det

Det var sju förslag som vann: Parkour, simskola, matlagningskurs, spök/skräckhus, ponnyridning, among us – spelkvällar och sleepover ”Bjursover”.

De vinnande förslagen genomfördes under 2021.

Lärdomar från processen

Utvärderingen visar bland annat att det är viktigt att förankringsfasen får ta tid för att underlätta samverkan mellan involverade parter.

Metodstöd behövs för att lärare, fastighetspersonal och andra nyckelfunktioner ska förstå hur en medborgarbudget fungerar och vad deras roll är i processen.

Det är viktigt med en gemensam och väl genomarbetad kommunikationsplan.

Många förslag kom in på papper och det är arbetsintensivt att lägga in dem i den digitala plattformen.

Personlig återkoppling, via telefon eller personligt möte, till de barn och vuxna som lagt förslag är en viktig del i processen eftersom det bygger relation och genererar lärdomar om området.

Förslagsfasen genererar idéer och teman som tydliggör olika behov i området. Behoven kan lyftas vidare till andra parter som kan arbeta med dessa utanför medborgarbudgetprocessen.

Din Idé fick ett hedersomnämnande av det internationella nätverket IOPD 2021 för sitt arbete.

Senast ändrad:
2022-03-04

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?