Exempel

Information

Ort Vara

Kontakt

Emelia Larsson, vik. Utredningssekreterare,

0512-310 21

Policy för medborgardialog i Vara kommun

Innan medborgardialogen ska hållas, genomför tekniska utskottet först så kallade tätortsvandringar. Då åker utskottet, tillsammans med ansvariga tjänstemän inom tekniska förvaltningen, till de olika tätorterna och träffar olika intresseföreningar. Man går igenom orten och undersöker vilka förbättringar behöver göras.

Tekniska utskottet har en budget som fördelas på de olika tätorterna, utifrån de behov som framkommer i tätortsvandringarna. När tätortsvandringarna är genomförda och beslutet fattat, har man medborgardialogen.

Syfte

Medborgardialog - policy
Nedanstående förklaring är tagen ur fullmäktiges protokoll då rutinen för medborgardialogen antogs. Sedan dess har kommunen årligen genomfört dialog i någon av nedanstående fyra orter. Undantaget är år 2014 då medborgardialogen inte genomförts

  • En utvecklad medborgardialog genomförs företrädesvis i tätorterna Vara, Kvänum, Vedum och Stora Levene. I vissa fall kan dessa möten med medborgarna ske på andra platser i kommunen. Varje sådant möte ska behandla ett kommunalt ansvarsområde sett ur ett framtidsperspektiv. Frågorna ska diskuteras ur ett strategiskt perspektiv så att resultatet från dessa möten kan ligga till grund för de beslutande organens framtidsplanering.
  • Vid dessa möten ges de olika partierna som är invalda i fullmäktige möjlighet att argumentera i respektive fråga utifrån sina ställningstaganden – detta för att få en debatt såväl mellan medborgare som mellan politiker. Dessa möten genomförs på kvällstid på respektive ort.
  • Demokratiberedningen genomför en dialog med nämndernas arbetsutskott i början av kalenderåret för att finna de frågor som är av intresse för en fördjupad medborgardialog.
  • Demokratiberedningen ansvarar för att lokaler bokas och att mötet leds av någon av demokratiberedningens ledamöter som agerar moderator.
  • De deltagande ersätts endast med ersättning för förlorad arbetsförtjänst samt reseersättning.
  • Varje parti begränsas till att få delta med högst två personer/parti.

Process

Medborgardialog – hantering idag
Skillnaden idag, jämfört med när ovanstående rutin antogs, är att det är kommunstyrelsen som förbereder medborgardialogen. Det finns ingen utsedd demokratiberedning idag.

Kommunstyrelsens ordförande tillsammans med kommundirektör och sekreterare bestämmer ett datum för medborgardialogen. Sekreteraren stämmer av datumet med övriga politiker och tjänstemän som ska delta på medborgardialogen.

Därefter bestäms lokal för medborgardialogen och informationen kommuniceras till kommuninvånare genom annons och hemsida. Om det finns en intresseförening i orten sker kommunikationen även med denna.

Under medborgardialogen görs minnesanteckningar. De frågor som inte kunde besvaras på medborgardialogen kommuniceras i efterhand.

Senast ändrad:
2017-07-04

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?