Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Västerås

Kontakt

Torbjörn Berggren, Strateg,Barn och utbildningsförvaltningen

Telefon direkt 021-39 36 96

torbjorn.berggren@vasteras.se

Handlingsplan för Västerås fritidsgårdar

Barn- och ungdomsnämnden har beslutat att revidera den befintliga handlingsplanen för fritidsgårdsverksamhet som togs år 2007. Ny handlingsplan skall tas fram och ska gälla år 2014-2019. Arbetet med handlingsplanen skall ske i bred dialog och deltagande.

Syfte

Syftet med denna utredning är att utifrån en bred förankring ta fram ett underlag till en ny handlingsplan för fritidsgårdsverksamheten i Västerås. Målgruppen är bland annat barn, ungdomar, föräldrar, medarbetare och politiker.

Process

För att få en bild av behov, förutsättningar och önskemål som grund för en ny handlingsplan har en mängd personer lämnat synpunkter och önskemål. Informationen från workshops, fokusgrupper, intervjuer, dokument med mera har samlats in och bearbetats av en arbetsgrupp/styrgrupp som sedan format innehållet i handlingsplanen.

Insamlingen har skett genom olika typer av dialogmöten (workshops och fokusgrupper) och intervjuer, där mer än 400 barn, ungdomar och vuxna deltog. Genomförandet av var och en av dessa dialogmöten beskrivs nedan.

Idéforum vuxna
Fritidsledare, enhetschefer och representanter från samarbetspartners (Polisen, Landstinget, politiker, socialtjänst, skola samt kultur och fritid) inbjöds den 18 februari till Växhuset för att under en heldag diskutera bilden av den önskade framtida fritidsgården. Idéforumet inleddes med föreläsningar av Mats Trondman, professor vid Linnéuniversitet, och Tina Wilhelmsson, visartist.

Därefter fick deltagarna besvara frågor med mentometerknappar och diskutera i grupper. Vid gruppdiskussionerna behandlades ett antal frågor.

Idéforum ungdomar
Det arrangerades idéforum för ungdomar på Växhuset. Gycklargruppen Trix underhöll och inspirerade med en Demokratishow. Därefter besvarade ungdomarna frågor dels individuellt med hjälp av mentometerknappar och dels genom gruppdiskussioner.

Klubbdag
Det arrangerades en Klubbdag dit barn i åldern 10-13 år från fritidsklubbarna inbjöds. Under dagen fick barnen möjlighet att besvara frågor om fritidsklubbarna med mentometerfrågor. Fritidsklubbsbarn besvarade på olika frågor kring deras upplevelse av klubben och hur dem vill att en fritidsgård ska vara.

Fokusgrupper och workshops
Totalt har olika typer av fokusgruppsintervjuer eller workshops hållits med åtta olika målgrupper.

Resultat

En handlingsplan för fritidsgårdverksamhet är nu antagen i Barn- och ungdomsnämnden.

Erfarenheter
En bred ingång i till ett framtagande av en handlingsplan ger en djupare grund till vad ”kunden” önskar och har behov av. Vi har fått fler som har tyckt och tänkt kring detta och det har innebar bland annat att nämnden tog handlingsplan i full enighet.

Senast ändrad:
2017-07-04

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?