Metod

Relaterade artiklar

Pengar till ungdomars idéer

Metoden innebär att årliga medel avsätts så att ungdomar kan söka pengar för att för att förverkliga en idé eller genomföra ett projekt. Syftet är att uppmuntra unga människors engagemang. Ungdomar ska se att det går att påverka och att det lönar sig att engagera sig i samhället.

Beskrivning

Resurser står till de ungas förfogande för att förverkliga idéer och öka sitt engagemang i ungdomsprojekt. Metoden har många olika namn; Snabb Slant, Ung Pott, Snabba Cash, Klirr och andra namn. Det är uttalat att det ska gå undan och att ungdomarna får besked snabbt.

I många av exemplen finns det variationer i såväl beloppens storlek, som i regler för hantering av ansökningar. På webbplatsen kan unga lämna förslag om vad de vill ska bli bättre.

Tilldelade ekonomiska resurser och möjlighet att avsätta personal som kan stödja de sökande och bedöma inkomna förslag är faktorer att ta ställning till. Dessutom är det viktigt att vara säker på processens steg innan ungdomarna bjuds in till att komma in med idéer.

Används för

Syftet med metoden är att uppmuntra ungdomar till att förverkliga nytänkande idéer. Särskild tonvikt kan läggas vid sådana projekt som bygger på ungas delaktighet, eget skapande och förmåga att nå och engagera andra unga.

En ambition är att hantera inkomna ansökningar på ett snabbt sätt. Den som söker behöver få ett besked inom några veckor om ansökan är beviljad eller inte.

Förslagen som kommer in från de unga handlar erfarenhetsmässigt om både små och stora frågor.

Deltagare

Ungdomar mellan 13-25 år.

Nödvändiga resurser

Det krävs att kommunen avsätter resurser. Anslagen ligger i huvudsak mellan 50 000 kr och 200 000 kr per år.

Övrigt

Tänk på att vara tydlig med vad det inte går att söka medel för.

Tänk på att inte ha ett för krångligt regelverk.

Tänk på att ha en snabb återkoppling och fortlöpande dialog med de som söker.

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?