Exempel

Information

Ort Västerås
Startade februari 2016

Kontakt

Projektledare Anna Jägvald, samhällsplanerare: anna.jagvald@vasteras.se, tel 021-39 32 11

Biträdande projektledare Linnea Viklund, utvecklingsstrateg: linnea.viklund@vasteras.se, tel 021-39 26 10

Tyck om din innerstad - målbild för Västerås innerstad

Innerstaden är västeråsarnas vardagsrum. Många har idéer om hur innerstaden kan bli ännu bättre. Mer grönt! Stadsliv på kvällar och helger! Unikt utbud! Mer för barn! I projektet Tyck om din innerstad tar vi fram en målbild för Västerås innerstad år 2050. Vi gör det i dialog med många engagerade västeråsare och samverkanspartners.

Bakgrund

Västerås är en fantastisk stad som ska bli ännu bättre. Därför pågår arbetet med att ta fram en målbild för Västerås innerstad fram till 2050. I projektet Tyck om din innerstad samlas en mängd aktörer och västeråsare för att tillsammans förverkliga vår vision: Staden utan gränser.

Uppdraget att ta fram målbilden kommer från kommunstyrelsen, och det är kommunfullmäktige som kommer att besluta om målbilden hösten 2017.

Syfte

Syftet med projektet är att skapa riktning och kraft för en fortsatt positiv utveckling av innerstaden; för ökad attraktivitet och hållbarhet. Genom samverkan och bred förankring ska projektet understödja en demokratiskt förankrad utveckling av innerstaden.

Process

Innerstaden är västeråsarnas vardagsrum. Ungdomarna som jagar Pokémon i botaniska trädgården, seniorerna som träffas på fiket med sina tipskuponger, frisören som tar en snabb shoppingrunda på lunchen, alla har de idéer om hur innerstaden kan bli ännu bättre. Mer grönt! Stadsliv på kvällar och helger! Unikt utbud! Mer för barn! Det är därför våra dialogaktiviteter har väckt ett sådant engagemang. Hittills har ungefär 1500 personer deltagit i olika former av invånardialog i Tyck om din innerstad.

Ramverket för Tyck om din innerstad består av en serie seminarier och workshops. I seminarierna, som haft mellan 100 och 150 besökare, ökar vi kunskapen om ett tema. I påföljande workshop fördjupar vi förståelsen genom att diskutera i blandade grupper. I projektets fokusgrupp samlas de riktiga eldsjälarna. De är ett femtiotal personer, representanter för föreningslivet och näringslivet men också helt vanliga svenssons och mohammeds. Fokusgruppen har deltagit i alla seminarier och workshops under hela projektets gång. Med hjälp av fokusgruppens breda perspektiv har vi arbetat fram inriktningarna för projektet, som sedan beslutats politiskt.

Under en vecka i september flyttade vi ut kontoret på stan, och mötte västeråsare och besökare på torget. I en serie ”urbana samtal” i paviljongen fördjupade vi kunskaperna inom olika teman med hjälp av inbjudna gäster. Samtalen sändes i högtalare på torget, det var lokalradio i ordets rätta bemärkelse. Besökarna i paviljongen kunde lämna synpunkter, markera favoritplatser och berätta om minnen och upplevelser från innerstaden. Paviljongen bemannades av politiker och tjänstemän.
Konceptet ”Ring så kommer vi” innebär att föreningar och organisationer kan boka besök från Tyck om din innerstad. Ett fyrtiotal besök har vi hunnit med hittills. Vi söker också upp grupper som kan bidra med särskilda perspektiv på innerstaden, som till exempel pensionärer, personer med funktionsnedsättning, nyanlända och förskolebarn.

Dialogen genomsyrar projektet hela vägen från aktiviteter på torget ända in till styrgruppsmötet. Projektets styrgrupp, som består av kommunala chefstjänstemän, har stöd från en samverkansgrupp, som består av representanter från bland annat Citysamverkan, högskolan, fastighetsägare och byggsektorn. Den här formen av aktörssamverkan vet vi ger resultat: Västerås fick ju utmärkelsen ”Årets stadskärna” år 2013 just tack vare våra samverkansformer.

Många idéer och synpunkter kommer in, och vi är också noga med att återkoppla. Projektets nyhetsbrev har hittills kommit ut med 20 utgåvor. Vi är aktiva på sociala medier och på webben (www.vasteras.se/innerstad). Vi samverkar också med en av våra lokaltidningar.

Resultat

Efter en första sammanställning visar det sig att exempelvis Vasaparken, Stadsparken, Stadsbiblioteket med Botaniska trädgården, Östra hamnen, Stora torget och Djäkneberget, sticker ut som populära platser. Under projektets gång har många tyckt till om vikten av gröna områden – att utveckla de vi har och att skapa mer grönska även inne i staden. Gröna ytor är viktiga platser för återhämtning. Våra parker används som mötesplats för många västeråsare.

Östra Hamnen, Elbakajen och promenadstråket ut mot Lillåudden har blivit populära mötesplatser som lockar invånare i olika åldrar. Här finns handel, restauranger med olika utbud, kafé, glasskiosk, promenadstråk mot nya Lögastrand och en nybyggd skejtpark. Många har också valt till exempel Torggatan och Stora gatan som favoritplats, troligen på grund av det centrala läget, att det är här vi rör oss och utgår från när vi ”ses på stan” för att shoppa, äta, fika och umgås.

Generellt vill invånarna se mer grönt i staden och att det byggs fler lekplatser centralt. Att göra det enklare för cyklister var också en återkommande synpunkt. Både cykelparkering och att ta sig fram på cykel i innerstaden behöver förbättras i framtiden. Många anser att det är dyrt att parkera i city men många vill också ha ett helt bilfritt city. Tak över Torggatan, mer konst och kreativitet var andra återkommande kommentarer. Väldigt många önskar också mer aktiviteter och att det ska hända mer i innerstaden.

Vi ser redan nu att alla dialogaktiviteterna gett projektet en större bredd än vi kunnat föreställa oss. Det finns så många bra idéer och förslag hos västeråsarna. Dialogfasen i projektet går nu mot sitt slut och det är dags att börja formulera målbilden. Hur slutprodukten ser ut vet vi till våren, när målbilden går ut på remiss inför beslutet i fullmäktige.

Mer information

På projektets webbsida http://www.vasteras.se/innerstad finns dokumentation, foton och länkar till alla projektets nyhetsbrev.

Senast ändrad:
2016-10-31

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?