Metod

Kontakt

nils.munthe@skl.se

Hinderverkstad

Hinderverkstad är en teknik för att synliggöra, bearbeta och undanröja hinder och problem som står i vägen för att nå ett mål.

Beskrivning

Metoden växlar mellan dialog i större grupp och i mindre grupp. Efter introduktion i storgrupp där syfte och mål presenteras delas deltagarna in i mindre grupper och tar fram hinder för att uppnå målet, därefter rangordnas dem genom röstning där deltagarna har X poäng att fördela (ofta bidrar fler poäng att fördela för varje deltagare till att mer allmänna problem än dem som är kopplade till en enskild individ lyfts fram).

Efter att hindren har rangordnats i de mindre grupperna återsamlas deltagarna i storgrupp och sammanställer alla gruppers hinder. Det bildas då en "hindertopp" där de mest påtagliga hindren blir synliga. Efter detta delas deltagarna åter igen in i mindre grupper med uppgift att ta fram lösningar. Här är ett bra tillfälle för en paus eller fika för att låta deltagarna skifta sin uppmärksamhet från problem till lösningar. 

I dem mindre grupperna tar deltagarna fram lösningar som sedan återredovisas i helgrupp.

Deltagare

Allmänheten, civilsamhället, andra intressenter, politiker och tjänstemän.

Nödvändiga resurser

  • Samtalsledare
  • Anpassad lokal
  • Möjlighet att visa Powerpoint
  • Pennor, block med mera

Ungefärlig tidsåtgång

Cirka 3-4 timmar genomförande.

Använd om...

En större grupp med ett gemensamt mål snabbt vill få samma bild av de största hindren för att nå detta mål.

Använd inte om...

Det finns alltför stora hinder eller hinder tydligt knutna till en individ.

Styrkor

  • Snabb
  • Ger en gemensam bild av problemet

Övrigt

Kräver att det finns en öppenhet i organisationen att bli varse om problem och göra någonting åt dem.

Svagheter

  • Risk för att det blir ett för ytligt samtal
Senast ändrad:
2017-08-14

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?