Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Metod

Medborgarbudget - simulering och dialog

Medborgarbudget är en metod där man bjuder in medborgare att ge sin syn på frågor relaterade till ekonomiska beslut. Medborgarbudget följer den ordinarie budgetprocessen. Medborgarbudget har sitt ursprung från Brasilien. I södra Europa genomförs medborgarbudget vanligtvis utan IT-stöd. I Tyskland och England är däremot det vanligt med IT-stöd.

Används för

Medborgarbudget kan användas för att göra budgeten begriplig samt visa på komplexiteten i beslutsfattandet både på kort och lång sikt. Genom att bjuda in medborgare och be om deras synpunkter på prioriteringar, inkomster/ utgifter kan man få ökad förståelse och acceptans för neddragningar i verksamheter.

Medborgare bjuds in att komma med egna förslag, t.ex. utifrån en given ekonomisk ram.

Medborgare/grupper av medborgare kan ges möjlighet att besluta om satsningar utifrån en given ekonomisk ram.

Medborgares synpunkter kring mer långsiktig utveckling kan samlas in.

Deltagare

Medborgare i stort eller i utvalda grupper, t.ex. boende inom ett visst geografiskt område, unga, äldre etc.

Nödvändiga resurser

Det krävs en grupp som kan svara på frågor från medborgare, hantera och bearbeta inkomna förslag.

Ungefärlig tidsåtgång

Följer budgetprocessen. I de fall man bjuder in barn/unga att prioritera/besluta utifrån givna ramar bör tidsramarna från idé till genomförande kortas så mycket det går.

Styrkor

  • En metod som ofta ger stort engagemang från de som deltar.
  • Erfarenheten från många länder visar att medborgare ofta kommer med bra och väl genomtänkta förslag och synpunkter.
  • Genom att amvända webbaserade verktyg når man ofta grupper som har svårt att hinna gå på möten.
  • Med hjälp av ett webbaserat simuleringsverktyg kan man åskådliggöra budgeten på helt nya sätt.

Övrigt

  • Det krävs väl förankrade beslut innan man bjuder in till medborgarbudget.
  • Tillhandahåll flera kanaler för att ta emot medborgarnas förslag och synpunkter, via webb, e-post, post telefon etc.
  • Marknadsföring är mycket viktigt.
  • Frågeställningarna måste presenteras på ett lättillgängligt sätt, pröva på testgrupper.
  • Återkopplingen är oerhört viktig.

Begränsningar

Undvik alltför tekniska och komplicerade frågeställningar

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?