Exempel

Information

Ort Falun

Kontakt

Bruno Kaufmann
bruno.kaufmann@falun.se

Relaterade artiklar

Falu Demokratikommun

En lokal infrastruktur för det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin

Falu kommun tagit ett demokratipolitiskt helhetsgrepp som går ut på att göra Dalarnas residensstad till rikets bästa på just medborgardialog. Med stor politisk enighet har en ”demokratiplan” tagits fram.

Bakgrund

Sedan år 2010 har Falu kommun tagit ett demokratipolitiskt helhetsgrepp som går ut på att göra Dalarnas residensstad till rikets bästa på just medborgardialog. Med stor politisk enighet har en ”demokratiplan” tagits fram som anpassar både den politiska organisationen och förvaltningen till behoven av en mycket mera deltagande demokrati – där varje röst ska höras även mellan valen. Sedan 2012 finns en särskild infrastruktur för det aktiva medborgarskapet med demokraticentrum på biblioteken och en central demokrativägledarfunktion. Det möjliggör medborgardialogprojekt ”ovanifrån” (till exempel om Årummet) och ”underifrån” som i fallet med folkinitiativet om översiktsplanen.

Falun är inte bara Dalarnas till folkmängden största kommun och residensstad. Här bor drygt 56000 människor på 2280 km2. Falun är också en av Sverige äldsta städer – och var länge rikets andra stad efter Stockholm. Den tidiga industrialiseringen (Aktiebolaget Stora Kopparberg bildades redan på 1200-talet) ledde till en tidig utveckling av ett modernt samhälle med vård och skola.

Idag står Falun på världsarvslistan och står våren 2015 som värd för det 50:e världsmästerskapet i skidor. Arrangemanget av det senare utlöste vid förra decennieskiftet en intensiv debatt om demokratins tillstånd kommunen. Samtidigt infördes konstitutionella förändringar i Sverige och EU som stärkte medborgarnas rättigheter att sätta den politiska dagordningen (medborgarbeslut och EU:s medborgarinitiativ) och vara en aktiv del i beslutsprocessen (det förstärkta folkinitiativet).

Process

Falu kommunfullmäktige skapade under våren 2011 en fullmäktigeberedning med representanter för samtliga politiska partier (representerade i KF) med uppdraget att ta fram en ny demokratipolitisk plattform som ska bidra till att göra Falun till ”Sveriges bästa när det gäller medborgardialog”. Resultatet var en ambitiös handlingsplan (”Demokratiplan 2015”) som antogs av KF ett år senare och lade grunden för ett omfattande arbete med att stärka den deltagardemokratiska infrastrukturen i kommunen: under 2013 inrättades ett demokraticentrum på Falu stadsbibliotek, dessutom fick Faluborna ett särskilt demokratipass som vägledning till det aktiva medborgarskapet inte bara i kommunen, utan också i Dalarna, Sverige och Europa. Som nästa steg inrättades en central demokrativägledarfunktion som vägleder inte bara intresserade medborgare in i beslutsprocessen utan också kommunens förvaltning, som bjuds in att välja ut viktiga projekt och genomföra medborgardialoger.

Två sådana dialoger fick särskilt mycket uppmärksamhet under senare år: förvaltningens medborgardialog om det s k Årummet, där Faluborna genom e-verktyg fick möjlighet att påverka det centrala stadsrummets utformning. Fler än 2000 olika förslag lämnades in och bidrog till att förvandla Falun till en ännu trevligare stad med gångstråk, parker och livlig centrumhandel.

Den andra stora medborgardialogen i Falun startades bland medborgare själva genom lanseringen av ett folkinitiativ kring kommunens nya översiktsplan. Tusentals Falubor deltog i detta initiativ som lyckades lyfta upp många grundläggande frågor kring kommunens framtid i offentligheten ljus. Ett dialog-initiativ ”underifrån” som både överraskade och välkomnades.

Resultat

Under supervalåret blev det tydligt att Faluborna uppskattar det demokratipolitiska arbetet och deltog i rekordsiffror i både EU-valet (53,3%, +8,3%), kommun-, landstings- och riksdagsvalet (87,4%, +2%). Vid flera demokratitemadagar och under en hel demokrativecka lyftes grundläggande frågor kring medborgarskapet och den deltagande demokratin upp inklusive en sänkning av rösträttsåldern till 16 år, införandet av e-röstningsmöjligheter samt en vidare förstärkning av de direktdemokratiska inslagen i vår representativa demokratin som t ex medborgarförslag och folkinitiativ inom riket samt införandet av bindande medborgarbeslut lokalt.

Sedan den 1 januari 2015 tydliggörs den förstärkta demokratipolitiken också inom kommunens organisation med en ny Val- och Demokratinämnd, där alla partier är representerade och en förstärkt demokrativägledningsplattform med specialfunktioner för ungdomar och skolor. Under kommande år planeras flera omfattande medborgardialoger och välkomnas nya medborgarinitiativ till genomlysande debatter. Och om Falun någon gång i framtiden kommer att söka ett skid-VM igen då är det nog ganska så säkert att en sådan ansökan skulle behövas föregås av en folkomröstning.

Senast ändrad:
2017-07-04

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?