Exempel

Information

Ort Eskilstuna

Kontakt

Eva Norberg, kommunikationsdirektör

070-089 37 38

Eva.norberg@eskilstuna.se

Relaterade artiklar

Eskilstunas varumärkesresa

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

En plats varumärke ägs gemensamt av alla de som bor och verkar på platsen. För att utveckla varumärket krävs ett brett nätverksarbete för att gemensamt skapa en attraktiv och framgångsrik plats att bo på, besöka och verka i.

Bakgrund

Det har varit utgångspunkten för den varumärkesresa som Eskilstuna kommun genomförde 2012-2014 och fortfarande pågår. Vidare har det funnits en grundmurad övertygelse om att invånarnas tankar, synpunkter och uppfattningar om platsen ska ligga till grund för val av position och varumärkeslöfte.

Syfte - Därför gjorde vi det

Nytt varumärke för Eskilstuna

Process - Så gjorde vi

När varumärkesplattformen beslutades i januari 2014 var det i bred politisk enighet. Anledningen till detta var den omfattande involveringen under processen.

Några av de aktiviteter som har genomförts under varumärkesresan:

Hösten 2012:

• Omfattande förankringsrunda inför varumärkesarbetet med möten med politiker, kommunala förvaltningar, föreningsliv, näringsliv, högskola, offentliga verksamheter, etc. Totalt genomfördes ca 50 möten och seminarier.
• En varumärkesundersökning där 1000 invånare tillfrågades om deras bild av Eskilstuna.

Våren 2013:

• Workshops genomfördes vid sex olika tillfällen med näringsliv, föreningsliv, besöksnäringen, pensionärsråd, invandraråd och invånare. Totalt deltog ca 350 personer.
• Interaktivitet i digitala medier där invånarna och intressenter gemensamt byggde ordmoln för vad de ville att Eskilstuna skulle vara känt för i framtiden.

Hösten 2013:

• Förslag till varumärkesplattform arbetades fram av en varumärkesgrupp med representation från kommun, näringsliv, föreningsliv, högskola och Science Park och marknadsbolag.
• Öppna möten där förslaget till plattform presenterades och där deltagarna diskuterade innehållet och lämnade förslag på förändringar.

Januari 2014:

• Plattformen beslutades i kommunfullmäktige och i styrelsen för Eskilstuna marknadsföring.

Hösten 2014:

• Strategi och kommunikationskoncept arbetades fram utifrån varumärkesplattformen.
• Förslag till strategi och kommunikationskoncept presenteras för näringsliv, kommun och invånare för att få feedback och synpunkter.
• Nystart varumärkesgrupp med representation från kommun, näringsliv, föreningsliv, högskola och Science Park och marknadsbolag som ska bidra i arbetet med implementering av varumärkeskonceptet.
• Start av ambassadörsnätverk.

Resultat - Så blev det

Januari 2015 lanserades Varumärket Eskilstuna.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?