Exempel

Information

Ort Höganäs

Kontakt

Kontakta Höganäs kommun:

kommunen@hoganas.se

eller ta kontakt via kommunens växel 042-337100

Relaterade artiklar

Workshop med boende i Höganäs

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Höganäs kommun ville känna av vad bostadssökande i Höganäs kräver av sin boendemiljö, vilka prioriteringar de gör om de ställs inför vissa val.

Syfte - Därför gjorde vi det

Målet med arbetet har varit att känna av vad bostadssökande i Höganäs kräver av sin boendemiljö, vilka prioriteringar de gör om de ställs inför vissa val. Workshopen var en del, ett startskott i ett detaljplanarbete för ett utbyggnadsområde men var utformad på ett sätt att den även skulle gå att använda i andra sammanhang.

Process - Så gjorde vi

Vi utformade en matris med olika ”objekt” som vi kallade dem. Objekten symboliserade olika förutsättningar för ens boendesituation. Det kunde handla om storlek på bostad, tillgång till privat plats, tillgång till kollektivtrafik och en så kallad bilpool med mera.

Man tvingades prioritera mellan dessa boendekvalitéer utifrån allt knaprare resurser. Vi bjöd in folk genom annonsering i den regionala dagstidningen, utskick till kommunens tomtkö, annonsering på det kommunala bostadsbolagets hemsida och på markägarens till det aktuella planområdets hemsida samt med information på kommunens sociala medier.

Resultat - Så blev det

Utifrån diskussionerna mellan respektive moment i workshopen problematiserade vi och antecknade vilket blev en del av den kvalitativa undersökningen. I våra formulär kunde vi sedan avläsa vilka prioriteringar deltagarna hade gjort samt avläsa vad de hade för bakgrund, ålder, intresse i kommunen med mera.

Detta är våra erfarenheter
En lyckad workshop dock med för få deltagare. Vi fick fram bra material men för att kunna göra en ordentlig kvantitativ analys behövdes fler deltagare. Det är svårt att locka folk till sådana workshops såvida det inte är ”skarpt läge”. Det är viktigt att tänka på att man ger något tillbaks till de som medverkat då man faktiskt tar deras tid och synpunkter i anspråk. Det kan räcka med en återkoppling, skicka ut en dokumentation av dagen där man sammanställt diskussioner och resultat. Det är även viktigt att skapa en trevlig och kreativ atmosfär på sådana workhops.

Detta försök kommer nu att utvecklas och bli en digital satsning som kallas Gamification. Detta kommer att utvecklas under 2015.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?