Exempel

Information

Ort Karlstad

Kontakt

Per Wiker, strateg

054 – 540 10 14

per.wiker@karlstad.se

Handlingsplan för demokratiarbete i Karlstad

En handlingsplan för demokratiarbete har tagits fram, i syfte att långsiktigt förbättra kommunens dialog med medborgarna.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade i samband med att den strategiska planen för 2013-2015 fastställdes att ta fram en handlingsplan för demokratiarbete. Den handlar om att införa ett tydligt arbetssätt för medborgardialog kopplat till den ordinarie styrprocessen, vilket i sin tur ska leda till ökat inflytande för Karlstadsborna och ge kommunens beslutfattare möjlighet att fatta väl avvägda beslut. Först gjordes en nulägesanalys där kommunens förvaltningar redovisade hur de hittills jobbat med medborgardialog. Aktiviteterna sammanställdes i en så kallad delaktighetstrappa, utifrån vilken nivå av inflytande det handlar om.

Process

En handlingsplan togs sedan fram av en grupp som bestod av politiker från majoritet och opposition samt tjänstemän från kommunledningskontoret och förvaltningar. Denna handlingsplan visar de aktiviteter som Karlstads kommun ska fokusera på de närmsta åren för att öka medborgarnas möjlighet att påverka politiska beslut och få ökat inflytande på frågor som berör dem.

I samband med detta beslutade kommunfullmäktige också om riktlinjer för medborgardialog, som ska fungera som stöd inför medborgardialog. I riktlinjerna finns principer för att dialogen ska fungera, vid vilka frågor det kan vara aktuellt/lämpligt med medborgardialog, tankar kring hur en meningsfull dialog måste vara uppbyggd för att fungera samt vem som avgör om dialog ska genomföras i den aktuella frågan.
 

Följande punkter ingår i Karlstads kommun handlingsplan för demokratiarbete:

• Informera om riktlinjer för medborgardialog samt genomföra utbildningar av politiker och tjänstemän
• Utbilda förtroendevalda och tjänstemän på varje nämnd och förvaltning som kan fungera som ambassadörer och demokratiutvecklare
• Ta fram en verktygslåda som kan användas för att genomföra olika typer av medborgardialog
• Försök att öka valdeltagandet och inflytandet genom att genomföra särskilda aktiviteter för att öka intresse och engagemang
• Utred möjligheten att införa e-petitioner eller förslag på webben
• Utred möjligheten att införa en medborgarpanel
• Inrätta ett mångfaldsforum
• Utred nya alternativa sätt för medborgarinflytande i stadsbyggnadsprocessen
• Se över möjligheterna till medborgarinflytande kring den konstnärliga utsmyckningen av staden

Vissa av punkterna i handlingsplanen har delvis redan genomförts, medan arbetet med att realisera övriga delar nu har resulterat i ett projekt med representanter från kommunens förvaltningar.

Senast ändrad:
2017-04-10

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?