Exempel

Information

Ort Karlstad

Kontakt

Per Wiker, strateg

054 – 540 10 14

per.wiker@karlstad.se

Kommunen på plats i Karlstad

Under namnet "Kommunen på plats" träffar kommunledningen Karlstadsborna på deras hemmaplan.

Process

Kommunstyrelsens sammanträden är öppna för allmänheten och hålls vanligtvis i en lokal i centrala Karlstad.  2013 beslöt kommunstyrelsen att vissa sammanträden skulle hållas på andra orter i kommunen för att fler Karlstadsbor skulle få chansen att delta. Konceptet fick namnet Kommunen på plats. Idén hämtades ursprungligen från den amerikanska ambassaden som vid ett tillfälle utlokaliserade sin verksamhet till Karlstad CCC (konferenscenter). De erbjöd besökarna den service som vanligtvis finns på ambassaden.

Motiven bakom att prova Kommunen på plats var att det ska vara lätt för Karlstadsborna att komma i kontakt med kommunen - både för att få del av kommunal service och för att kommunicera med tjänstemän och politiker. Tanken var att förutom själva sammanträdet göra det möjligt att ställa frågor och diskutera aktuella ämnen och projekt. Kommunen på plats annonserades i lokaltidningarna och det lades även ut information på kommunens Facebooksida, hemsida och via andra digitala kanaler.
 

Den första Kommunen på plats hölls på en högstadieskola på Rud hösten 2013. Förutom förtroendevalda och tjänstemän från kommunledningskontoret fanns kommunikatörer och representanter från kommunens kontaktcenter på plats. Det fanns möjlighet att lämna förslag och synpunkter direkt till kommunen och vi bjöd även på fika. Uppslutningen från allmänheten var inte stor, vilket troligen delvis berodde på att det inte fanns något uttalat tema att diskutera.

Det andra Kommunen på plats hölls i Molkom, ett mindre samhälle utanför Karlstads tätort. Också här var kommunstyrelsens sammanträde en del av programmet. Till detta kom det fler medborgare, kanske beroende på att det fanns en naturligare utgångspunkt med lokala intresseföreningar och aktuella frågor att diskutera.

Resultat

En lärdom är att medborgare är intresserade att komma om det finns något konkret att prata om. Att närvara på ett öppet kommunstyrelsesammanträde räcker inte som incitament för att avsätta sin fritid. Det är också viktigt att fundera på tillgängligheten, som till exempel vilken tid man väljer att träffa medborgarna på detta sätt. Kanske får kommunstyrelsens ledamöter acceptera ett möte på kvällstid, när folk har kommit hem från jobbet.

Förutom den konkreta nyttan är symbolvärdet stort i att prata med invånarna på deras hemmaplan och i någon form väntas Kommunen på plats därför få en fortsättning i Karlstad.

Senast ändrad:
2017-04-10

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?