Exempel

Information

Ort Region Skåne

Kontakt

Tommy Krizsán

044-309 28 86

tamas.krizsan@skane.se

Relaterade artiklar

Medborgardialog om den regionala utvecklingsstrategin i Region Skåne

”Jag vill att…” Rapporten beskriver medborgarnas synpunkter på utmaningar och möjligheter samt egna tankar och drömmar kring Skånes utveckling.

Syfte

Beredningarna för medborgardialog (BMD) i Region Skåne genomförde under våren 2013 medborgardialoger om Skånes utvecklingsstrategi 2014-2020, som en del av en bred dialog som Regionala tillväxtnämnden (RTN) initierade. Syftet var att ta del av olika synpunkter på vilka utmaningar respektive möjligheter medborgarna ser som särskilt viktiga för Skånes utveckling samt att få en bild av medborgarnas drömmar och tankar om Skånes framtid.

Process

Dialoggrupper bildades med Skånes fyra hörn som utgångspunkt. Rekryteringen skedde främst bland tidigare dialogdeltagare i den s.k. Skånedialogen och en kompletterande rekrytering genomfördes via några skolor, arbetsmarknadsenheter samt i den idéburna sektorn för att öka bredden av deltagare. Mot bakgrund av frågans komplexitet träffades grupperna vid två tillfällen med två veckors mellanrum. Politiker från BMD deltog i samtalen i resp. grupp.

Vid det första mötet prioriterade deltagarna de viktigaste områdena för Skånes utveckling och samtalade om motiven till sina val. Inför det andra mötet kunde man ta del av ett diskussionsunderlag med Skånes möjligheter och utmaningar i framtiden. Det andra mötet inleddes med en redovisning av prioriteringarna i de övriga dialoggrupperna och diskuterades tillsammans med en förtroendevald från RTN. Avslutningsvis fick deltagarna formulera sina egna tankar om ett framtida Skåne.

Resultat

Resultaten i rapporten ger en mångfald av medborgarnas bilder av ett framtida Skåne och utgör en del av det fortsatta arbetet med utvecklingsstrategin. De områden som framhölls som särskilt viktiga av deltagarna för utvecklingen var skolan/utbildningen, folkhälsan/sjukvården samt arbetsmarknaden och är sannolikt präglat av den dagsaktuella situationen. Däremot resonerade deltagarna mer framtidsorienterat i sina drömmar, tankar och önskningar kring det Skåne de vill leva i. Man framhöll i lägre grad det som är viktigt för dem personligen, utan resonerade i huvudsak kring det som gagnar det gemensamma samt visade en tydlig och uppriktig omsorg om såväl barn och ungdomar som om de äldres levnadsvillkor.

Upplägget med två efterföljande möten gav hjälpligt med tid att lära sig mer och samtala om ämnet. Deltagarna visade stort engagemang och en god förmåga att samtala om stora och komplexa framtidsfrågor. Det gjordes många reflektioner kring nyttan med att dels få bakgrundsinformation, dels att höra andra åsikter än sin egen. Att rekrytera brett och acceptabelt representativt till dialoger, är fortsatt en svår uppgift. Ytterligare utmaningar är att balansera sakkunnigas påverkan på samtalen samt att utveckla bra metoder att hjälpa deltagarna att frigöra sig från nuets inverkan på deras tankar om framtiden.

Senast ändrad:
2017-12-11

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?