Exempel

Information

Ort Region Skåne

Kontakt

Johan Lidmark, chef Enheten för demokratiutveckling

johan.lidmark@skane.se

044-309 30 62.

Relaterade artiklar

Utveckling av styrsystem för medborgardialog i Region Skåne

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

SKL driver ett projekt för medborgardialog i styrning under tiden 2012-2014. Region Skåne deltar som en av flera regioner/kommuner i landet. Syftet med projektet är att utveckla och förändra den befintliga styrningen så att medborgardialogen sker strukturerat och blir en naturlig del i den politiska beslutsprocessen.

Syfte - Därför gjorde vi det

Projektets mål är att utveckla en återkommande systematik kring Region Skånes medborgardialog. Medborgardialog ska ske i de politiska frågor som anses lämpliga och vid lämpligt tillfälle under beslutsprocessen. Medborgarna ska kunna följa dialogens resultat som en del av beslutsunderlaget och kunna bedöma om de upplever hanteringen som trovärdig och därmed säkrar en rimlig möjlighet till inflytande på det politiska beslutet.

Region Skånes projekt har två spår; ett retroaktivt spår där vi använt oss av en redan genomförd medborgardialog om framtidens psykiatri för vuxna, samt ett proaktivt spår där vi i realtid följt genomförandet av medborgardialog kring en regional utvecklingsstrategi för Skåne.

Resultat - Så blev det

De två delprojekten har resulterat i ett antal slutsatser och sammanlagt tretton förslag till förändringar. Dessa ändringsförslag kan kategoriseras i tre grupper med gemensamma nämnare.
 

Medborgardialogens roll i den politiska styrningen
Det faktum att flera ändringsförslag pekar på behovet av att integrera medborgardialogen i den politiska styrningen visar att medborgarna ännu inte behandlas som en naturlig part. Den analys som gjorts inom ramen för projektet pekar å andra sidan på att medborgarna är en part som kan bidra positivt. I projektet har det inte framkommit något som talar emot att det vore positivt med en ökad integrering. Analysen har lett fram till att det inte är med strukturer och metoder som en ökad integrering i fösta hand kan komma till stånd. Det handlar snarare om att politiker och tjänstepersoner utvecklar ett gemensamt synsätt på möjligheterna och vinsterna med medborgardialog. Det har även framkommit att dialogaktiviteter kan skapa allra mest nytta tidigt i Region Skånes beslutsprocesser. Omvärldsanalyser och andra framtidsorienterade projekt som den regionala utvecklingsstrategin eller långsiktiga strategier inom hälso- och sjukvården utgör bra exempel.
 

Kommunikation och återkoppling
Medborgardialogen och dess möjligheter och vinster har visat sig behöva bli mer känd inom Region Skåne. Återkopplingen såväl mot medborgare som deltagit som mot de som inte deltagit behöver också utvecklas. Detta utgör en möjlighet för Region Skåne att konkretisera idéer som presenterats i arbetet med varumärket såsom att vara en öppen och lyssnande organisation. En ökad tillgänglighet till Region Skånes ärendehantering har under projektet identifierats som ett möjligt konkret exempel på detta.
 

Samarbete eller samhandling
Till antalet flest ändringsförslag kan kategoriseras under rubriken samarbete. Det gäller samarbete mellan olika politiska instanser, mellan politiker och tjänstepersoner och mellan olika tjänstepersoner. Det kan i detta sammanhang vara på sin plats att även använda begreppet samhandling, att de som har ett behov av samarbete faktiskt utför delar av eller hela arbetsmoment tillsammans.

Detta skulle kunna underlätta framväxten av en gemensam syn på medborgardialogens roll i styrningen. I praktiken innebär det gemensamma möten och diskussioner om både arbetsprocess och hur dialogresultatet hanteras.

Mer information

Mer om projektet finns i två delrapporter som kan beställas hos kontaktpersonen ovan.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?