Exempel

Information

Ort Stockholms Stad

Kontakt

Anette Manoti, Samordnare föreningar och kultur

08-508 24 582

 anette.manoti@stockholm.se

Stärka civilsamhällets förebyggande arbete

Civilsamhällets föreningar samverkar med andra lokala aktörer för att genomföra evenemanget ”Skärholmsdagen” en gång per år.

Syfte

- Att genomföra firandet av Skärholmsdagen i september varje år, i samband med Skärholmens födelsedag.
- Att det lokala civilsamhället lär känna varandras verksamheter och bygger nätverk som stärker ”vi-känslan” under det gemensamma planeringsarbetet.
- Att det lokala civilsamhället får en möjlighet att visa upp sina verksamheter och kulturutbud i ett publikt sammanhang mitt i centrum.
- Att Skärholmsdagen ger en stolthet och erkänsla för det ideella förebyggande arbetet och de talanger som finns i civilsamhället.

Process

A. Planeringsfas. De lokala föreningarna bjuds in via föreningsregistret till planeringsmöten, där idéer och de praktiska frågorna gås igenom. Teman och innehållet i evenemanget växer fram, exempelvis en marknad med försäljning av olika slag, prova-på aktiviteter där besökande barn och vuxna kan vara interaktiva, lokala talanger uppträder, film från lokala filmare visas, stadsvandring, med mera. Mötena dokumenteras med minnesanteckningar och deltagarna förankrar i respektive förening mellan mötena. Näringsliv och bostadsbolag bidrar med sponsring och planerar hur de ska delta. En grupp ungdomsvolontärer väljs ut. Genom workshops på Stadsteatern och biblioteket får de möjlighet att lära sig mer om hur man genomför events och vilka yrken som finns i branschen, de får en säkerhetsutbildning av ordningsvakter och workshop om marknadsföring.
Evenemanget marknadsförs genom intervjuer i lokaltidningar, annonser, affischer, pressmeddelande och mejlutskick via deltagarnas nätverk.

B. Genomförandet av Skärholmsdagen. Minst ett hundratal personer har en uppgift i evenemanget. Förutom ideella föreningar deltar stadsdelsförvaltningens olika avdelningar, bostadsbolag, brandförsvar, Stadsteatern, Biblioteken, med flera.

C. Efterarbete. En annons sätts in i lokaltidningen där de medverkande föreningarna och aktörerna tackas. Utvärderingsmöte hålls i någon festlig form. Deltagarna går igenom vad som varit lyckat och vad som behöver förbättras till nästa gång, mötet dokumenteras. Vissa föreningar bestämmer sig för att fortsätta kontakten och startar ett längre eller kortare samarbete.

Resultat

Kvantitativt resultat med ett genomfört evenemang. Minst 100 personer har varit medarrangörer och 400–500 personer har besökt evenemanget. Positivt gensvar i lokalpress och radio. Två till tre föreningssamarbeten har fortsatt efteråt. Några föreningar har fått nya medlemmar. Kvalitativt resultat ses genom att ”Vi-känslan” har stärkts, positiv upplevelse av sammanhållning mellan civilsamhälle, förvaltningar och näringsliv som ger kraft. Medborgares och besökares uppskattning och stolthet har stor betydelse för föreningarna. Kommunala tjänstemän får kunskap om kulturliv och civilsamhällets verksamheter. Lokala talanger har fått fler uppdrag.

Vad vi lärt oss
Det kan inte nog betonas hur viktigt det är för civilsamhället att synas och få bidra till stolthet. Att kunna vara stolt över sitt bostadsområde och att det blir positivt anslag i media, bidrar till lusten att arbeta ideellt.  För många små föreningar är den egna verksamheten stort nog att genomföra på sin fritid. Skärholmsdagen kan vara den enda gång de gör något i ett större sammanhang och träffar allmänheten. För många av stadsdelsförvaltningens enheter är evenemanget också den enda publika aktiviteten under arbetsåret.

Senast ändrad:
2017-04-06

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?