Exempel

Information

Ort Stockholms Stad

Kontakt

Ragnhild Stamsäter, enhetschef

08-508 24 054

ragnhild.stamsater@stockholm.se

Medborgarkontoret och vikten av det personliga mötet (2)

Samhällsvägledare ger information och vägledning i samhällsfrågor. Besökarnas rätt till information, inflytande och delaktighet är alltid i fokus.

Bakgrund

Medborgarkontoret i Skärholmen har funnits sedan 1998. Medborgarkontoret har under olika perioder varit samlokaliserat med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kronofogdemyndigheten. Nu har bara stadsdelsförvaltningen verksamhet i lokalen. Samhällsvägledarna har ansvar för en informationsdisk där de svarar på kortare frågor, tar emot besök och handlingar som lämnas in till stadsdelen, en IT-guide som hjälper till vid sex publika datorer, samt två kunddiskar där samhällsvägledarna tar emot besökare för längre frågor.

Syfte

Målet är att alla människor, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges möjlighet att ta del av information, uträtta sina ärenden, samt ha möjlighet att se olika alternativ för vård och omsorg. Möjligheten till ett personligt möte för information och vägledning är ett viktigt alternativ till service via telefon och internet. E-tjänster och blanketter på nätet utvecklas allt mer inom alla områden. Det underlättar för flertalet, men många medborgare har av olika anledning svårt att använda dessa tjänster.

Samhällsvägledarnas uppdrag på medborgarkontoret är att ge besökarna information och vägledning i frågor som rör kommunal verksamhet, myndigheter och andra samhällsfrågor. I det arbetet ingår att ge vägledning och information om rättigheter, skyldigheter samt beslutsvägar och besökarna uppmuntras att lämna klagomål, synpunkter och medborgarförslag.

Samhällsvägledarna fungerar på så sätt som en förbindelselänk mellan myndigheter, visar att det finns ett fungerande demokratiskt system och rättssamhälle och kan hjälpa till att förklara hur samhällets olika funktioner fungerar.

Process

Alla som vill får använda sig av medborgarkontoret: boende i området, besökare och personer som arbetar här. Samhällsvägledarna arbetar systematiskt med kunskapsöverföring. De svarar inte bara på frågor utan visar hur man gör för att hitta användbar information, skriva överklaganden, hur man påverkar på rätt nivå och vilka kontaktvägar som finns. Samhällsvägledarna finns till hands när besökaren fyller i en blankett som är svår att förstå och visar stadens och andra myndigheters webbplatser och e-tjänster. Samhällsvägledarna är lyhörda för besökarnas åsikter och uppmuntrar dem att lämna klagomål, beröm, förslag samt medborgarförslag och visar samtidigt hur man gör. Att få kunskap om hur man själv tar hand om sitt ärende ökar möjligheten att ta hand om andra frågor och bli mer delaktig i samhällsfrågor.


På medborgarkontoret finns sex publika datorer, där en IT-guide kan hjälpa till vid behov. Detta gör det möjligt för medborgare som har låg datorvana, saknar tillgång till dator eller har språksvårigheter att använda sig av de e-tjänster som erbjuds, samt att uträtta digitaliserade ärenden som krävs i kontakt med myndigheter.


Medborgarkontorets lokal används på många sätt. Stadsdelsnämnden har öppna sammanträden på kvällstid en gång i månaden, då medborgare får ställa frågor till politikerna. Advokatsamfundet har advokatjour - en enklare kostnadsfri rådgivning för medborgare en kväll i veckan. Medborgarkontorets lokal brukar även användas för förtidsröstning vid allmänna val, då samhällsvägledarna ger information om valet, samt för olika informationsmöten.

Resultat

Uppföljning av nöjdhet med bemötande och information har visat att majoriteten av besökarna är mycket nöjda. 

Enhetschefen på medborgarkontoret följer alltid upp synpunkter som kommer in genom att personligen ta kontakt med medborgaren. På så sätt visar vi att medborgarens åsikter är viktiga. Medborgarnas förslag, klagomål och synpunkter har lett till att vi ständigt ändrar och förbättrar våra rutiner, vårt arbete och lokalens tillgänglighet.

Senast ändrad:
2017-04-06

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?