Exempel

Information

Ort Stockholms Stad

Kontakt

Mats Christenson, stadsmiljösekreterare

mats.christenson@stockholm.se

Relaterade artiklar

Medborgarförslag en så kallad Tyck till-app

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Det övergripande syftet med medborgarförslag och medborgardialog är att öka delaktigheten genom att ta till vara medborgarnas förslag och idéer till hur stadsdelsområdet kan utvecklas och förbättras samt få bättre underlag inför beslut.

Bakgrund

Invånare inom Södermalms stadsdelsområde har sedan hösten 2007 möjlighet att lämna medborgarförslag på sådant som faller inom nämndens ansvarsområden, det vill säga förskola, omsorg om äldre eller stöd till personer med funktionsnedsättning, socialtjänst, demokratifrågor och parkmiljöfrågor. Även föreningar inom stadsdelsområdena har möjlighet att lämna medborgarförslag.
Felanmälan eller synpunkter på Stockholms trafik- och utemiljö kan göras på Stockholms stads officiella Tyck till-app.
Generellt gäller att den som vill lämna klagomål, beröm eller idéer på verksamheter som står under stadsdelsnämndens tillsyn kan använda stadens Tyck till om stadens service, som finns på stadens hemsida.

Nämnden har brukardialoger i form av brukarmedverkansavtal med bland annat bostadsrättsföreningar, koloniträdgårdsföreningar och enskilda medborgare. Det innebär att föreningarna eller medborgarna får sköta om en parkyta som Stockholms stad äger. Förutom att brukarmedverkan kan skapa en social samvaro, kan parken eller naturmarken få den där ”lilla extra” omvårdnaden. Det kan handla om att utföra extra intensiva skötselåtgärder som stadsdelsförvaltningen saknar resurser för. Exempel på vad brukarmedverkan kan innebära är att till exempel plantera blomsterlökar, anlägga odlingslotter, sätta upp fågelholkar som gynnar fågellivet och röja lövsly.

Process - Så gjorde vi

Inför parkupprustningar i stadsdelsområdet bjuds närboende in till samråd för att tycka till om och lämna synpunkter på förslag till förändringar i parkerna. Dialog kan även ske med närboende när förvaltningen behöver ta ner ett träd eller göra en mindre förändring av till exempel en lekplats i stadsdelsområdet.

Inom det brottsförebyggande arbetet, Söderandan, sker dialog med företagare och boende i stadsdelsområdet. Syftet är att skapa ett tryggt stadsdelsområde. När det gäller parkskötseln sker regelbundet dialog med bostadsföreningar och hyresgäster. Syftet är att bidra till väl underbyggda beslut inför en förändring i parkmiljön.

I Stockholms stad pågår ett arbete med idéburen stadsförbättring. Syftet är att underlätta och möjliggöra för stockholmarna att själva påverka sin närmiljö. Medborgarnas idéer ska bidra till ökat trygghet, försköning, göra staden mer upplevelserik eller skapa nya levande mötesplatser.

Resultat - Så blev det

Under åren 2007 till 2013 har nämnden behandlat 53 medborgarförslag. Många av medborgarförslagen har inneburit att nämnden bifallit och gett förvaltningen i uppdrag att genomföra. En lärdom är att medborgarna ofta kommer med förslag om förändringar som förvaltningen inte på egen hand skulle kunna komma på. Utmaningen är dock att balansera allmänintressen mot möjliga särintressen.

Exempel på två bra medborgarförslag:

- Anläggandet av en vattenlek på centrala Södermalm. Vattenleken, som består av vattenstrålar som sprutar upp från marken, är mycket populär bland barn i området.
- Anläggandet av solstolar i Bergsgruvan. Solstolarna har blivit mycket populära och omtyckta att använda soliga dagar.

Mer information

http://www.stockholm.se/OmStockholm/Politik-och-demokrati/Du-kan-paverka/Medborgarforslag/

Senast ändrad:
2020-03-10

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?