Exempel

Information

Ort Västra Götalandsregionen

Kontakt

Jörgen Andersson, kommunikatör

076-11 22 168

jorgen.a.andersson@vgregion.se

Utbildning Principer Genomförandeplan för genomförande

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Inför mandatperioden 2010-2014 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnderna att utveckla, systematisera och bredda formerna för sina medborgardialoger.

Syfte - Därför gjorde vi det

Efter att under en mandatperiod ha arbetet relativt statiskt med medborgarråd som form för medborgardialog (se separat exempelblankett) ville nämnderna inför mandatperioden 2010-2014 utveckla och bredda sina medborgardialoger.

Process - Så gjorde vi

Tjänstemän på hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli fortbildade sig i ämnet med hjälp av SKL.
Inledande diskussioner och workshops genomfördes i respektive nämnd.


Samtliga ledamöter fick en anpassad utbildning i medborgardialog med kursledare från SKL.
Efter diskussion och workshops fastställde nämnderna sina principer för medborgardialog. Principerna innehöll bland annat inplacering på den så kallade delaktighetstrappan.


Varje år fastställde sedan en arbetsgrupp bestående av nämndens presidium och tjänstemän en genomförandeplan för medborgardialog Planen innehöll bland annat dialog/frågeområden, syfte, målgrupper och utifrån detta val av metod.


Tjänstemän medverkade i planering och hjälpte till med stödmaterial, men medverkade inte vid själva dialogerna.


En mall för uppföljning/rapportering togs fram. Med denna som stöd gjorde tjänstemän en dokumentation av den genomförda dialogen. Dokumentationerna gjordes i en enhetlig grafisk form, och innehöll en publik del samt vid behov en del för interna kommentarer och reflektioner som lärdom. Dokumentationerna publicerades på nämndens webbplats och i fall där det var praktiskt möjligt gjordes även en direktåterkoppling till dialogdeltagare.

Mer information

Bilagor (se högerspalten):

1. Struktur för grundläggande diskussion/workshop i nämnden
2. Principer för medborgardialog (exempel)
3. Genomförandeplan (exempel)
4. Mall för uppföljning
5. Dokumentation (exempel)

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?