Litteratur

Skrifterna som vi tipsar om handlar om medborgardialog och demokrati. De är framtagna av Sveriges Kommuner och Landsting.

11 tankar om medborgardialog i styrning

Skapad: 2013-12-09
I skriften lyfter vi fram ett antal områden som kan vara viktiga att diskutera innan man utvecklar medborgardialoger.

Det förstärkta folkinitiativet

Skapad: 2015-07-29
Information om förändringarna kring nya bestämmelser för folkinitiativ om folkomröstningar i kommuner och landsting.

E-panel för dialog med medborgarna

Skapad: 2013-12-09
I skriften presenteras erfarenheter från kommuner och landsting som har utvecklat medborgarpaneler via internet och SMS.

Europeiskt Medborgarinitiativ

Skapad: 2013-12-10
Här får du veta mer om Europeiskt medborgarinitiativ samt hanteringen av ett initiativ genom hela processen.

IT-verktyg i demokratins tjänst del 2 om verktygen

Skapad: 2015-07-29
I skriften beskrivs IT-verktyg för dialog och hur de kan användas i kommuner och landsting.

IT-verktyg i demokratins tjänst del 1 om utmaningar

Skapad: 2013-12-09
Skrift tar vi upp utmaningar som kommuner och landsting behöver möta för att IT ska bli ett verktyg i demokratins tjä...

Lyssna och lyssna igen

Skapad: 2015-07-29
Medborgardialog i fem kommuner. I skrift beskriver vi de tillvägagångssätt och erfarenheter som kommunerna gjort i si...

Medborgarbudet i Sverige, Europa och världen

Skapad: 2013-12-09
I skriften ger vi en beskrivning av utvecklingen av medborgarbudget och visar praktiska exempel på hur medborgarbudge...

Medborgardialog för unga

Skapad: 2015-07-29
I skriften belyser vi viktiga områden och utmaningar för att skapa förutsättningar för ungas inflytande som är på rik...

Medborgardialog i planärenden

Skapad: 2013-12-10
Medborgardialog i planärenden innehåller bland annat exempel från tre kommuner som prövar nya vägar för att involvera...

Medborgardialog i praktiken

Skapad: 2013-12-10
SKL har samarbetat med Arvika, Botkyrka, Hällefors, Piteå kommun och Region Skåne för att visa på bra exempel på arbe...

Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor

Skapad: 2015-04-10
I skriften redovisas en studie av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utvecklingsarbete kring medborgardialog om k...

Medborgardialog som en del i styrprocessen

Skapad: 2013-12-04
I skriften gör vi ett försök att beskriva de byggstenar som krävs för att skapa en dialog som är meningsfull för fört...

Om e-petitioner

Skapad: 2013-12-10
Genom verktyget e-petition kan medborgarna komma med förslag och idéer till kommen eller landstinget som andra medbor...

Om folkomröstningar

Skapad: 2013-12-10
I två faktabladet ger vi dig en bild av vad som faktiskt har hänt inom området och diskuterar inte folkomröstningars ...

Om medborgarbudget

Skapad: 2013-12-10
Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur...

Om medborgarförslag

Skapad: 2015-07-29
Sedan den 1 juli 2002 har Sveriges kommun- och landstingsfullmäktige möjlighet att besluta om att införa så kallat me...

Om medborgarpanel

Skapad: 2015-07-29
Medborgarpanel är en fast grupp medborgare med vilken kommunen eller landstinget kan stämma av viktiga frågor.

Om ungdomsråd

Skapad: 2015-07-29
Ett ungdomsråd är ett lokalt inflytandeforum för och av unga. De flesta som engagerar sig i ungdomsråd är mellan 13 o...

Ungas inflytande och deltagande

Skapad: 2015-08-16
Skriften ger idéer och tips på hur man kan arbeta för att ta tillvara på ungas intresse och engagemang.

Utveckla principer för medborgardialog

Skapad: 2015-07-29
I skrift beskriver vi erfarenheter kring utveckling av principer för medborgardialog och vilka olika former för princ...

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?