Litteratur

Skrifterna som vi tipsar om handlar om medborgardialog och demokrati. De är framtagna av Sveriges Kommuner och Regioner.

Det förstärkta folkinitiativet

Ändrad: 2019-10-17
Information om förändringarna kring nya bestämmelser för folkinitiativ om folkomröstningar i kommuner och regioner.

Om ungdomsråd

Ändrad: 2019-10-17
Ett ungdomsråd är ett lokalt inflytandeforum för och av unga. De flesta som engagerar sig i ungdomsråd är mellan 13 o...

Medborgardialog för unga

Ändrad: 2017-12-11
I skriften belyser vi viktiga områden och utmaningar för att skapa förutsättningar för ungas inflytande som är på rik...

Utveckla principer för medborgardialog

Ändrad: 2017-07-04
I skrift beskriver vi erfarenheter kring utveckling av principer för medborgardialog och vilka olika former för princ...

Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor

Ändrad: 2017-07-04
I skriften redovisas en studie av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utvecklingsarbete kring medborgardialog om k...

Om medborgarbudget

Ändrad: 2017-07-04
Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att involvera medborgare i beslutsprocesser om hur...

Om e-petitioner

Ändrad: 2017-07-04
Genom verktyget e-petition kan medborgarna komma med förslag och idéer till kommen eller landstinget som andra medbor...

Medborgardialog som en del i styrprocessen

Ändrad: 2017-07-04
I skriften gör vi ett försök att beskriva de byggstenar som krävs för att skapa en dialog som är meningsfull för fört...

11 tankar om medborgardialog i styrning

Ändrad: 2017-07-04
I skriften lyfter vi fram ett antal områden som kan vara viktiga att diskutera innan man utvecklar medborgardialoger.

Lyssna och lyssna igen

Ändrad: 2017-07-03
Medborgardialog i fem kommuner. I skrift beskriver vi de tillvägagångssätt och erfarenheter som kommunerna gjort i si...

IT-verktyg i demokratins tjänst del 2 om verktygen

Ändrad: 2017-07-03
I skriften beskrivs IT-verktyg för dialog och hur de kan användas i kommuner och landsting.

Medborgarbudet i Sverige, Europa och världen

Ändrad: 2017-06-30
I skriften ger vi en beskrivning av utvecklingen av medborgarbudget och visar praktiska exempel på hur medborgarbudge...

Ungas inflytande och deltagande

Ändrad: 2017-05-04
Skriften ger idéer och tips på hur man kan arbeta för att ta tillvara på ungas intresse och engagemang.

IT-verktyg i demokratins tjänst del 1 om utmaningar

Ändrad: 2017-04-10
Skrift tar vi upp utmaningar som kommuner och landsting behöver möta för att IT ska bli ett verktyg i demokratins tjä...

E-panel för dialog med medborgarna

Ändrad: 2017-04-10
I skriften presenteras erfarenheter från kommuner och landsting som har utvecklat medborgarpaneler via internet och SMS.

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?