Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Vansbro

Kontakt

Agneta Jansson, Utredare Sekretariatet

0281-750 13

agneta.jansson@vansbro.se

Relaterade artiklar

Dialogcafé om att bo och leva bra hela livet i Vansbro

Den 12 maj 2014 genomfördes ett så kallat dialogcafé arrangerat av Vansbro kommun. Utgångspunkten var att ge medborgarna möjlighet att ge sin syn på hur framtidens äldrevård i kommunen borde se ut. Detta syftade till att sedan ge politikerna ett bättre beslutsunderlag i frågor som rörde kommunens framtida äldreomsorg. Målet var även att, för medborgarna, skapa delaktighet i kommunens planering av den framtida äldreomsorgen, men även att ta tillvara seniorers kunskap och önskemål inom området.

Syfte

Vansbro kommun, tillsammans med många andra kommuner, står inför en rad framtida utmaningar. Bland dessa hittar vi den problematik som en förändrad demografi innebär. Antalet äldre ökar, och andelen äldre blir stadigt större i förhållande till den förvärvsarbetande befolkningen i kommunen. Till detta kommer att befolkningsantalet i kommunen i stort varit sjunkande under flera decennier. Detta får till innebörd att kommunens framtida äldrevård kan komma att behöva förändras.


Med dessa fakta togs sedan ett politiskt beslut om att genomföra ett s k dialogcafé där medborgare i åldern 65+ bjöds in till att delta i en dialog tillsammans med kommunens politiker. Här fick de inbjudna, och politikerna, möjlighet att tillsammans diskutera de utmaningar som kunde skönjas, samt lösningar på dessa.

Process

Dialogcaféet inleddes med att dessa utmaningar presenterades för att deltagarna sedan i små grupper fick möjlighet att diskutera detta. En moderator fördelade ordet mellan grupperna när de fick presentera och sammanfatta det de diskuterat.

Resultat

Efter dialogcaféet – där ungefär 30 medborgare, en handfull politiker och tjänstemän deltog – sammanställdes de synpunkter som framförts i en rapport som sedermera skickades ut till de som deltagit för att visa vad det direkta resultatet av mötet blev. Rapporten publicerades även på kommunens hemsida. En kortare utvärdering gjordes även av själva dialogcaféet för framtida förbättringar.

Det genomförda dialogcaféet gav möjlighet till att lära sig vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Dialogcaféet i sig förlöpte väl och där hade enbart smärre justeringar kunnat förbättra genomförandet. Intresset för detta dialogcafé var stort, och detta märktes bland annat genom att antalet deltagare var över förväntan samt att det fanns ett stort intresse av att föra fram sina synpunkter i frågorna som behandlades.

De lärdomar som kunde dras i ett större perspektiv var bland annat att det är mycket viktigt att tydliggöra för alla parter vad syftet med medborgardialogen är. Dialogen tenderade att bitvis handla om mycket dagsaktuella och konkreta frågor. Syftet med medborgardialogen var dock snarare att diskutera framtidsfrågor om äldrevården på ett mer övergripande plan, och i ett längre tidsperspektiv. Fler lärdomar som kunde dras var vikten av att vara uthållig, och vetskapen om att medborgardialog inte syftar till att snabbt lösa de utmaningar som diskuterades.

Senast ändrad:
2017-05-04

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?