Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

World Café eller Dialogcafé

Cafémetoden är en dialogmetod som uppmuntrar människor att delta i diskussioner om aktuella frågor i en informell och bekväm miljö. Lokalen utformas så inbjudande som möjligt till exempel som ett café där man sitter runt små bord.

Används för

När man vill få fram idéer och förslag i aktuellt ämne/frågeställning.

Exempelvis kring kommunens/landstingets budget:

 • Vilka prioriteringar är viktiga att göra i kommande budget/ar?
 • Hur skall kommunen/landstinget uppnå sin vision?
 • Område för fördjupning och utveckling.
 • Hur kan vår fritid- och kultursatsning utvecklas?

Processen leds av en moderator för mötet. Mötet bör inledas med en kort faktagenomgång av ämnet. Informationsmaterial bör också finnas tillhands för deltagarna.

Små samtalsgrupper runt bord undersöker ett tema eller givna frågeställningar, som skall vara öppna och utmanande. Deltagarna byter bord/grupp vid bestämda tidpunkter under mötet.

Processen genomförs i princip med tre olika faser; analys, fördjupad analys, utarbeta förslag.

Arbetet vid borden dokumenteras. Idéer och synpunkter delges övriga deltagare under och i slutet av mötet.

Enkla regler/principer finns som skall underlätta delaktighet och kreativitet bland deltagarna.

Deltagare

Ett minimum på ca 10 deltagare.
Huvudmålgruppen är kommuninvånare, och/eller representanter för grupper och intressenter.
Målgrupperna kan med fördelas blandas i denna modell.

Nödvändiga resurser

Kostnaden kan variera! Men eftersom metoden inte kräver ett stort antal processledare kan det vara ett billigt sätt att driva kreativa möten.

Om platsen är ett befintligt café med bara ett tiotal deltagare kan kostnaderna vara mycket blygsam.

För stora evenemang med hundratals deltagare och en särskild plats kan kostnaderna snabbt bli högre.

Ungefärlig tidsåtgång

Mellan 2 till 5 timmar.

Styrkor

 • Informell, öppen, flexibel, uppmuntrar lärande, lyssna och utbyta synpunkter.
 • Metoden skapar ett starkt engagemang hos alla som deltar.

Sidoeffekter av deltagande i cafémodellen

 • Stimulerar till att lyssna och tänka tillsammans om ett ämne.
 • Skapar förståelse för olika frågor
 • Deltagarna möter och bygger relationer med nya människor och grupper.

Övrigt

Att tänka på!

 • Den som leder processen bör ha en kortare utbildning i metoden.
 • Utformning av lokalen är viktig.
 • Frågor/ämnet måste vara relevant och tydlig.
 • Hur mötet skall dokumenteras.

Begränsningar

Skall inte användas för att göra direkta åtaganden eller fatta beslut.

Senast ändrad:
2022-09-12

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?