Exempel

Information

Ort Höganäs
Kommun Höganäs kommun
Startade juni 2017

Kontakt

Natali Klosterling,
planarkitekt, projektledare för översiktsplanen

042 - 33 71 30

natali.klosterling@hoganas.se

Relaterade artiklar

Dialogkarta – en digital medborgardialog

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Mellan den 1 juni till den 30 juni 2017 genomförde Höganäs kommun en digital medborgardialog, som ett led i det fortsatta arbetet med att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan. Ambitionen bakom att göra dialogen digital var att skapa bättre förutsättningar för att engagera fler invånare och besökare och att nå ut till en bredare målgrupp. Webbverktyget har visat sig vara väldigt uppskattat bland deltagarna.

Syfte - Därför gjorde vi det

Genom den digitala dialogkartan ville kommunen ta reda på hur invånare och besökare tycker att kommunen kan utvecklas till år 2035.

Process - Så gjorde vi

Alla kunde tycka till kring följande frågor:

• Vilken plats tycker du om?
• Vilken plats tycker mindre om?
• Var kan nya bostäder byggas?
• Var kan nya verksamheter etableras?
• Vilket område eller vilken byggnad bör utvecklas med varsamhet?
• Vilka grönområden bör värnas om?
• Vilken väg, gata eller korsning (avseende bilvägar samt gång- och cykelvägar) bör förändras och utvecklas?


På dialogkartan fanns det möjlighet att markera ut vilken plats i kommunen som deras synpunkt berör och även utveckla sitt svar i ett kommentarsfält. För några av frågorna fanns följdfrågor med olika svarsalternativ, exempelvis ville kommunen veta vilken typ av bostäder eller verksamheter som man gärna ser på platsen.

Invånare och besökare har även haft möjligheten att på analoga kartor på stationshuset i Höganäs sätta färgklistermärken på den plats som deras synpunkt berör och utveckla svaren på blanketter för att på så sätt lämna sina synpunkter.

Resultat - Så blev det

Totalt lämnades 984 svar, varav 791 svar lämnades in digitalt och 193 svar lämnades in analogt på utskrivna kartor på stationshuset i Höganäs.

Inlämnade svar och synpunkter har sammanställts på kommunens webbplats. Resultatet används som underlag i det fortsatta arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

Erfarenheter

Tjänstemän från kommunen har vid tre tillfällen funnits på plats på Höganäs bibliotek för att informera om dialogkartan och samla in synpunkter. Ambitionen har varit att engagera en bredare målgrupp och att nå ut geografiskt med en lokal närvaro. Därför har vi även närvarat i flera orter i kommunen vid olika tillfällen för att lyssna till invånarnas synpunkter och registrera det i dialogkartan på medtagna iPads. 

Utöver detta har tjänstemän även medverkat på tre aktiviteter från sommarlovsprogrammet 2017, arrangerade av Höganäs kommun, för att nå ut till fler barn och ungdomar och ta del av deras tankar och idéer kring kommunens framtid och utveckling. Under samtliga dagar har även flygblad delats ut, sammanlagt cirka 300 stycken.
Vi har mötts av ett stort engagemang, intresse och nyfikenhet från våra invånare och besökare och fick ett bra underlag till det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Användandet av digitala verktyg för medborgardialog har visat sig vara en effektiv metod för att engagera fler invånare och besökare i frågor kring utvecklingen av kommunen.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?