Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Medborgardialog i 3D, planprogram

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Planprogram för Henriksdal på västra Sicklaön i Nacka. Kommunen har investerat i ett nytt 3D-verktyg som ska användas för visualisering i stadsutvecklingsfrågor.

Bakgrund

"Programområdet för Henriksdal är stark kuperat med bergsbranter och dalgångar. Naturförutsättningar och vägar skapar barriärer mellan bebyggelsen i området. Vidare finns intressanta utsiktspunkter. En 3D-modell gör det lättar att förstå hur området hänger samman och vilka värden som finns."

Syfte - Därför gjorde vi det

"Det fanns flera syften med 3D-dialogen. Ett var att kommunicera området med dess förutsättningar, historik, värden och utvecklingspotential genom ett nytt sätt att visualisera. Vidare gav 3D-dialogen möjlighet till förankring med medborgarna om pågående stadsutveckling i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Syftet var även att få mer kunskap om platsen från de boende i området.

Vi fick in synpunkter som lärt oss mer om platsen, värdena i området och önskemål om utveckling. Synpunkterna blir ett planeringsunderlag som kan användas i utvecklingen av området."

"Under våren planeras programsamråd för Orminge centrum och 3D-modellen kommer att användas för att visa det nya bebyggelseförslaget samt ge möjlighet till interaktiv dialog med medborgarna."

Process - Så gjorde vi

Programmet för Henriksdalsområdet har utsetts till pilotprojekt och en medborgardialog har genomförts genom en webbaserad 3D-karta. I 3D-kartan har det funnits möjlighet att läsa information om området och platsens historik. Det har även
varit möjligt att lämna kommentarer på hur man önskar att området ska utvecklas i framtiden. Under perioden har 151 kommentarer lämnats i 3D-kartan. Kommentarerna kommer att sammanställas och användas som ett planeringsunderlag till kommande programförslag.

  • Höjddata terräng, flygfoto och Fastighetskarta levererades till Agency9 för att skapa en 3D-modell
  • en webblänk för att se kommunmodellen i browsern och skapa egna projekt levererades
  • med webbverktyget Cityplanner(ingen installation) importerades eget tillgängligt data som text, bild och 3D-modeller och man skapade olika projekt för olika syften och i olika skeden
  • genom att skicka en webblänk till involverade kunde projekt och innehåll granskas av alla lätt och snabbt
  • dialogprojektet Henriksdal skapades genom att informationspunkter sattes ut och en informativ text om vad man ville att besökaren skulle betrakta och hur man kunde lägga in sina egna kommentarer
  • en knapptryckning genererade en publik länk som publicerades på internet
  • pressrelease, sociala kanaler och den egna hemsidan informerade om var och när detta digitala Dialogprojekt fanns tillgängligt
  • efter avslutad projekttid fick man statistik mail av leverantören och kunde själv samla in åsikterna direkt ifrån 3D-verktyget med möjlighet för selektering, filtrering
  • man ändrade infotexten under Dialogprojektet och tackade för medverkan
  • 3D-modellen med information och andra planer ligger kvar under den publicerade länken för att informera och kommunicera även efter att dialogperioden är avslutad

Resultat - Så blev det

Birgitta Strömbäck, Planarkitekt, Nacka Kommun: "Nu har vi avslutat den första dialogen. Vi har haft många besökare på vår hemsida och i 3D modellen, vi har fått 151 kommentarer.
Önskemål: både fler hus och bra grönområden" 

Genomsnittstid som man har stannat på sidan i 3D-modellen är 4:33 minuter.

Totalt sidvisningar:2932  

Unika sidvisningar: 2109 
 

Mer information

 

 

Senast ändrad:
2022-04-19

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?