Medborgardialog i 3D, planprogram

Planprogram för Henriksdal på västra Sicklaön i Nacka. Kommunen har investerat i ett nytt 3D-verktyg som ska användas för visualisering i stadsutvecklingsfrågor.

Bakgrund

"Programområdet för Henriksdal är stark kuperat med bergsbranter och dalgångar. Naturförutsättningar och vägar skapar barriärer mellan bebyggelsen i området. Vidare finns intressanta utsiktspunkter. En 3D-modell gör det lättar att förstå hur området hänger samman och vilka värden som finns."

Syfte

"Det fanns flera syften med 3D-dialogen. Ett var att kommunicera området med dess förutsättningar, historik, värden och utvecklingspotential genom ett nytt sätt att visualisera. Vidare gav 3D-dialogen möjlighet till förankring med medborgarna om pågående stadsutveckling i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Syftet var även att få mer kunskap om platsen från de boende i området.

Vi fick in synpunkter som lärt oss mer om platsen, värdena i området och önskemål om utveckling. Synpunkterna blir ett planeringsunderlag som kan användas i utvecklingen av området."

"Under våren planeras programsamråd för Orminge centrum och 3D-modellen kommer att användas för att visa det nya bebyggelseförslaget samt ge möjlighet till interaktiv dialog med medborgarna."

Process

Programmet för Henriksdalsområdet har utsetts till pilotprojekt och en medborgardialog har genomförts genom en webbaserad 3D-karta. I 3D-kartan har det funnits möjlighet att läsa information om området och platsens historik. Det har även
varit möjligt att lämna kommentarer på hur man önskar att området ska utvecklas i framtiden. Under perioden har 151 kommentarer lämnats i 3D-kartan. Kommentarerna kommer att sammanställas och användas som ett planeringsunderlag till kommande programförslag.

  • Höjddata terräng, flygfoto och Fastighetskarta levererades till Agency9 för att skapa en 3D-modell
  • en webblänk för att se kommunmodellen i browsern och skapa egna projekt levererades
  • med webbverktyget Cityplanner(ingen installation) importerades eget tillgängligt data som text, bild och 3D-modeller och man skapade olika projekt för olika syften och i olika skeden
  • genom att skicka en webblänk till involverade kunde projekt och innehåll granskas av alla lätt och snabbt
  • dialogprojektet Henriksdal skapades genom att informationspunkter sattes ut och en informativ text om vad man ville att besökaren skulle betrakta och hur man kunde lägga in sina egna kommentarer
  • en knapptryckning genererade en publik länk som publicerades på internet
  • pressrelease, sociala kanaler och den egna hemsidan informerade om var och när detta digitala Dialogprojekt fanns tillgängligt
  • efter avslutad projekttid fick man statistik mail av leverantören och kunde själv samla in åsikterna direkt ifrån 3D-verktyget med möjlighet för selektering, filtrering
  • man ändrade infotexten under Dialogprojektet och tackade för medverkan
  • 3D-modellen med information och andra planer ligger kvar under den publicerade länken för att informera och kommunicera även efter att dialogperioden är avslutad

Resultat

Birgitta Strömbäck, Planarkitekt, Nacka Kommun: "Nu har vi avslutat den första dialogen. Vi har haft många besökare på vår hemsida och i 3D modellen, vi har fått 151 kommentarer.
Önskemål: både fler hus och bra grönområden" 

Genomsnittstid som man har stannat på sidan i 3D-modellen är 4:33 minuter.

Totalt sidvisningar:2932  

Unika sidvisningar: 2109 
 

Senast ändrad:
2017-12-11
På dialogguiden.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?