Exempel

Information

Ort Malmö

Relaterade artiklar

Malmöinitiativet

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Malmöinitiativet är en plattform där alla Malmöbor kan komma med förslag och synpunkter som gäller Malmö. Här kan alla som vill diskutera, komma med förslag eller bara följa debatten. På Malmöinitiativet kan du också stödja andras initiativ och visa att det finns fler som tycker likadant i en särskild fråga. Även du som är förtroendevald kan vara en del av Malmöinitiativet.

Bakgrund

Det är viktigt att demokrati är en levande process och att Malmöborna har inflytande och möjlighet att påverka politiken mer än vid valen vart fjärde år. Om Malmöborna får möjlighet att engagera sig och ta ansvar kommer förtroendet för demokratin att bli starkare.

När fler människor kan påverka och ta del i de demokratiska processerna ökar kunskapen för både Malmöbor och beslutsfattare. Om du hjälper beslutsfattarna att få ett större underlag kommer det att stärka kvaliteten i de kommunala verksamheterna och det blir enklare för kommunen att veta vad Malmöborna vill ha och behöver.

Syfte - Därför gjorde vi det

Allt fler kommuner konstaterar att utvecklingen av medborgarnas delaktighet har blivit en allt viktigare fråga. Kommunerna behöver utveckla sitt sätt att jobba för att uppnå ett engagemang som stödjer den representativa demokratin. Dialogen med invånarna ska vara en naturlig del i kommunernas arbete med att skapa underlag för beslut. I februari 2008 beslutade kommunstyrelsen i Malmö att genomföra Malmöinitiativet och Malmöpanelen för att skapa engagemang och göra både Malmöbor och förtroendevalda mer delaktiga.

Process - Så gjorde vi

Ett förslag behöver ha en titel och en kortfattad beskrivning om idén bakom förslaget. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända. Om förslaget är otydligt kommer det att skickas tillbaka till dig så att du kan beskriva det ytterligare.

Du måste fylla i följande uppgifter för att förslaget ska bli godkänt och upplagt på Malmöinitiativet där namninsamlingen sker:

  •     namn på personen som presenterar förslaget
  •     en kontaktadress dit det går att skicka all återkoppling kring förslaget
  •     namn- och adressuppgifter för alla som stödjer förslaget

Om du väljer att stödja ett förslag kommer ditt namn och bostadsområde att visas. Du måste uppge din adress men den informationen används bara för att få fram i vilket område du bor.

När du lägger in information i ett förslag så tänk på att vara konstruktiv, uttrycka dig lämpligt, vara ärlig och ha en hänsynsfull ton.

Förslag som är kränkande, oseriösa eller stötande kommer inte att godkännas.

Om ett förslag inte blir godkänt kommer personen bakom förslaget att få ett e-postmeddelande som beskriver varför förslaget inte har accepterats.

Resultat - Så blev det

Ett förslag kan ha hur många namnunderskrifter som helst. Ju fler underskrifter desto större är chansen att någon uppmärksammar förslaget och tar upp det på ett nämndsammanträde. Antalet underskrifter kan bero på många olika saker, till exempel på hur många som engagerar sig i frågan, hur välformulerat förslaget är och under hur lång tid förslaget har legat ute på Malmöinitiativet.

 

Om minst 100 personer skriver under ett förslag så skickas det vidare till aktuell nämnd som ett informationsärende (nu kan du också se vad nämnderna har svarat förslagsställarna - du kan se både de aktiva och inaktiva initiativen!).

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?