E-förslag eller e-petition

Ett e-förslag eller en e-petition är en kort fråga, önskan om åtgärd eller information från en medborgare till kommunen, landstinget eller regionen. Förslaget läggs ut på hemsidan och andra medborgare kan stödja förslaget genom att signera förslaget

Beskrivning

Formerna för e-förslag kan se olika ut men grundstrukturen bygger på att förslagsställaren skriver sitt förslag på en publik webbsida så att förslaget är möjligt att läsa för alla som är uppkopplade mot Internet. Gillar jag förslaget kan jag ge mitt stöd genom att ”skriva under/signera” förslaget. Förslaget kan sedan tas upp och diskuteras i en politisk församling.


E-förslag har ett utifrån och in perspektiv, här står det förslagsställaren fritt att lämna vilket förslag som helst. Det går att göra varianter med t.ex. teman eller frågeområden, men då gör man avsteg från grundtanken om det fria förslaget.


Ett e-förslag som får många underskrifter ger uttryck för vad flera medborgare/invånare ser som viktigt och att frågan är värd att titta närmare på och diskutera i lämplig politisk församling. Det är viktigt att vara tydlig med att e-förslag inte är ett avsteg från den representativa demokratin utan skall ses som en möjlighet för medborgare/invånare att föra fram sina idéer till utveckling till de förtroendevalda.

Används för

Idén är att en person kan lägga ett förslag, samla support från andra medborgare. Detta ger alla medborgare möjligheten att också engagera sig mellan valen.

E-petitioner ger medborgare en enkel och lättförståelig metod för att engagera sig i lokalsamhällets utveckling och på så sätt få förståelse för de demokratiska processerna.

Deltagare

Det kan tyckas naturligt att det endast är kommunens medborgare/invånare som får lämna förslag. Frågan kräver dock både eftertanke och diskussion.
I Haparanda kommun har man t.ex. beslutat att vem som helst oavsett var man finns i världen är välkommen att lämna ett e-förslag till Haparanda kommun. I Haparanda säger man att ”det är väl fantastiskt om någon som besökt vår kommun vill lämna ett förslag på hur vi skall bli bättre”.E

En annan fråga att ta ställning till är om det skall finnas någon åldersgräns, här finns alla varianter alltifrån ingen åldersgräns alls till en nedre gräns, t.ex. 16 eller 18 år. Frågan om eventuell åldersgräns är viktigt och behöver diskuteras tidigt i arbetet.
• Vem får lämna e-förslag?
• Skall vi ha en åldersgräns, i så fall vilken?
Oavsett vilket/vilka beslut som fattas i frågorna är det viktigt att besluten kan motiveras och att de kommuniceras vid lanseringen av e-förslag.

Nödvändiga resurser

En webblösning för att hantera och synliggöra inkomna petitioner/förslag samt möjlighet att på något sätt "skriva under" eller ge sitt stöd för de förslag man tycker är bra.

Ungefärlig tidsåtgång

Från 5-10 timmar per månader för den som hanterar inkomna e-förslag, i inledningsfasen åtgår mer tid.

Använd om...

Ett system för e-petitioner är ett enkelt och direkt sätt att erbjuda medborgarna en ingång till hjärtat av den demokratiska processen där de kan ta upp frågor som är viktiga för dem snarare än att vänta på att förtroendevalda eller formella samråd ska fråga dem om i förväg fastställda frågor.

De absolut viktigaste frågorna att ställa sig är:

• Är vi som förtroendevalda och tjänstemän öppna för att ta emot förslag från våra medborgare/invånare?
• Är vi som kommun, landsting, region öppna för att låta oss påverkas av våra medborgare/invånare genom e-förslag.

Öppnar vi för möjligheten att lämna e-förslag så måste det finnas en tydlig mottagare som är beredd att ta upp de inkomna förslagen till diskussion och svara/återkoppla till förslagsställaren.

Använd inte om...

Om vi svara nej på dessa frågor:

De absolut viktigaste frågorna att ställa sig är:

• Är vi som förtroendevalda och tjänstemän öppna för att ta emot förslag från våra medborgare/invånare?
• Är vi som kommun, landsting, region öppna för att låta oss påverkas av våra medborgare/invånare genom e-förslag.

Styrkor

Fördelar med e-petitioner:

• E-petitioner är en enkel metod som är lätt för medborgarna att förstå och hantera. E-petitioner är genom sin enkelhet en bra metod att starta med för att öka det lokala engagemanget.
• E-petitioner hanteras genom Internet och är en metod som gör att man kan nå nya grupper av medborgare.
• Effektiva system för e-petitioner utlovar respons och på så sätt främjar positivt beteende
• Alla både medborgare, den som lämnat e-petitionen, politiker och tjänstemän kan följa e-petitionens gång. Metoden bygger på öppenhet och transparens.
• Det är lätt att signera en e-petition, det behövs inga särskilda kunskaper för detta.
• E-verktyg för petitioner kan anpassas för olika storlekar på organisationer och gör det därför möjligt att använda såväl för små kommuner som för stora kommuner och landsting
• E-petitioner ger förtroendevalda möjlighet att bli mer synliga för medborgarna och de förtroendevalda har en viktig roll att spela när man inför e-petitioner.
• Kommunen och landstinget har möjlighet att fortsätta att hålla kontakt med dem som signerat e-petitionen och får på så sätt möjlighet att nå flera medborgare som visat engagemang.

Senast ändrad:
2020-03-19

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?