Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Alvesta
Startade 2014

Kontakt

Kjell Rosenlöf

Utvecklingschef

0472 – 150 39

070 – 311 52 75

kjell.rosenlof@alvesta.se

Relaterade artiklar

Visionsarbete i Alvesta

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar, företag, politiker och kommunanställda att lämna synpunkter på Alvestas långsiktiga utveckling.

Bakgrund

Varför en ny vision i Alvesta?

Att arbeta med en vision är att lyfta blicken och att skapa en gemensam framtida målbild, gemensamma värderingar och få en konkret koppling till mål och planer för kommunen. För detta behöver grundläggande frågor om kommunens uppdrag och de viktigaste uppgifterna ställas och fördjupas.

Kortfattat kan man säga att en vision används för att:

  • visa omvärlden vart kommunen är på väg
  • skapa gemenskap och delaktighet
  • vara en integrerad del i styrningen och grunden för de mål som fastställs

Visionsarbete i Alvesta kommun

Uppdraget från politiken var att ta fram förslag på en ny vision för kommunen samt förslag till utvecklingsplan för målstyrningsarbetet.

Ett delmål i projekt med vision är att var och en kan identifiera sig med visionen och den bygger samhörighet med och lojalitet till den geografiska platsen. Starka, generella trender som individualisering, urbanisering och globalisering blev utgångspunkter att förhålla sig till då visionen för Alvesta utarbetats.

Vidare har begreppet rådighet spelat en roll: kommunen råder ibland över och ibland inte över andras insatser (företagare, frivilligorganisationer, individer) och begränsas i sin egen verksamhet av bland annat kommunallagen, till exempel  avseende företagande och geografisk utbredning för verksamheten.

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om tre strategiska mål med tillhörande fokusområden.

  • Visionen förutsattes hänga samman med målet att Alvesta kommun ska vara attraktiv.
  • De två andra strategiska målen är ett ekonomiskt överskottsmål samt personalpolitiskt mål attraktiv arbetsgivare-/medarbetare.

Målet om attraktiv kommun ska ge inriktning för konkretisering av kommunens ambitioner för en god ekonomisk hushållning utifrån ett verksamhetsperspektiv. Den goda hushållningen innebär att verksamheten drivs kostnadseffektivt och ändamålsenligt med hänsyn till demografiska förutsättningar och politiska prioriteringar.

Alvesta kommuns nya vision

Syfte - Därför gjorde vi det

Ta fram förslag till ny vision för Alvesta kommun samt ta fram förslag till utvecklingsplan för målstyrningsarbetet. Alvesta kommuns tidigare vision "Vision 2010 - strategi för ökad tillväxt inom Alvesta kommun" har tappat aktualitet och passerat bäst föredatum och en ny vision behöver tas fram.

Process - Så gjorde vi

  • Projektet startade med en heldag med kommunfullmäktige med föreläsningar, grupparbete m m.
  • Vid medborgarträffar och via webben har över 450 svar/synpunkter kommit på de riktade frågor som ställts.
  • 120 intresserade medborgare har deltagit vid möten som var upplagda med fokusgruppmetod.
  • Genomförd medborgardialog med e-verktyg

Resultat - Så blev det

Ett förslag till ny vision, ”Alvesta integrerar lokalt boende med globala möjligheter”, med kompletterande text och förklaringar har skickats på remiss i två omgångar till Alvesta kommuns nämnder och styrelser samt lokala partier.

Vid kommunstyrelsens andra behandling av förslaget i juni 2014 beslutades att ”hänskjuta det framtida arbetet och beslut med vision för Alvesta kommun till den nya majoriteten”. I den andra remissomgången kompletterades materialet om förslaget till vision.

Detta innebär att visionsarbetet ska återupptas då en politisk majoritet har etablerats för mandatperioden 2015-2018.

Mer information

Det finns ett KS beslut om visionsarbetet i Alvesta kommun.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?