Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Metod

Relaterade artiklar

Metoder

Fokusgrupp

Fokusgrupp är främst ett verktyg för konsultation. Det är en enkel och snabb metod som skapar delaktighet. Fokusgruppsmetoden kan användas som ett kartläggningsverktyg där man utgår från gruppens bedömning om vad som är viktiga faktorer i en viss fråga. Ofta kombineras kartläggningen med att också värdera dessa faktorer. Det som gruppen tycker är viktigt betygsätts och ger ett underlag om vad som är mest angeläget att ta tag i.

En stor fördel med fokusgrupp är att den bygger på dialog och delaktighet och att det går snabbt att sammanställa resultaten och redovisa dem.

Med metoden koncentreras arbetet och analysen runt en huvudfråga.

Används för

Tidigt i en dialogprocess för att få hjälp med att identifiera viktiga faktorer för området och därmed som underlag för fortsatt handläggning.

Exempelvis: Vad tycker du är viktigt att prioritera i kommunens/landstingets budget nästa år?
Om det finns behov av mer kvalitativ information/kunskap om frågeområdet.

Exempelvis: Vad är viktigt för att du skall tycka att det är en hög kvalitet i barnomsorgen
Identifiera målgruppens språkbruk, insikt och förståelse för frågeområdet.

Kompletterande metod innan en enkät för att ställa rätt frågor.

Deltagare

En lämplig gruppstorlek är cirka 6 till 12 deltagare för att de skall känna sig bekväma i att uttrycka sina åsikter. För att få en stor tillförlitlighet till resultatet är det bra om man kan genomföra samma fråga i flera grupper.

Metoden fungerar bäst i en homogen grupp som kan kopplas till frågan. Ibland kan det dock finnas ett värde med blandade grupper. Inför planering och inbjudan av deltagare är det viktigt att tänka igenom gruppens sammansättning. Deltagarna i fokusgrupp kan väljas utifrån att vara representativ för befolkningen i stort eller i en viss grupp av befolkningen. Det kan vara ett bra sätt att engagera marginaliserade grupper.

Nödvändiga resurser

Kostnaden för fokusgrupper är i allmänhet inte särskilt hög. En ”morot” kan behöva erbjudas medborgarna i syfte att få dem att delta i fokusgrupper.

Ytterligare kostnader omfattar lokal, catering och arrangemang som stödjer ett deltagande t.ex. barnomsorg.

Ungefärlig tidsåtgång

Mellan 2-3 timmar

Styrkor

  • Enkel och snabb
  • Strukturerad
  • Stimulerar givande samtal
  • Ger många idéer och förslag

Övrigt

För arbetet med fokusgruppen ska det alltid finnas en moderator. Moderatorn är också väl förberedd och insatt i ämnet/frågeställningen som skall diskuteras. Till sin hjälp behöver moderatorn ha en medhjälpare som dokumenterar under intervjun. Lokalen ska vara möblerad i en halvmåne så att deltagarna ser tavlan där dokumentationen görs löpande. Det finns ett antal grundläggande steg i processen för fokusgrupps-metoden.

Ytterligare information

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete, utgiven av Svenska Kommunförbundet, 1999. Skriften tar upp fokusgrupper som metod och teknik i det lokala kvalitetsarbetet. Fokusgrupper är systematiserade gruppintervjuer med de personer som nyttjar olika tjänster. Skriften ger också praktiska råd och exempel på fokusgrupper. 

ISBN 91-7099-777-2

Beställningsnummer: 7099-772-2

Beställ via SKLKommentus

Begränsningar

Om man vill ha en mycket detaljerad analys av en fråga ger fokusgruppernas diskussioner inte tillräckligt med tid att diskutera frågan på djupet.

Senast ändrad:
2022-03-23

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?