Exempel

Information

Ort Bromölla

Kontakt

Rebecka Klevendal, verksamhetsutvecklare

0456-822714

0709-171033

rebecka.klevendal@bromolla.se

Relaterade artiklar

Översyn av kollektivtrafiken i Bromölla

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Öppna möten och enkäter för att kartlägga medborgares behov av kollektivtrafik.

Bakgrund

I augusti 2011 fick beredningen för tillväxt och samhällsbyggande i uppdrag från kommunfullmäktige att genomföra en översyn av kollektivtrafiken och dess omfattning i Bromölla kommun inför de förändringar som förväntas ske i samband med införandet av pågatåg i kommunen. Syftet med uppdraget var att utreda behovet av, och omfattningen av, kollektivtrafik i kommunen utifrån medborgarnas önskemål och kommunala prioriteringar. Syftet var även att få fram ett material inför förhandlingar med Skånetrafiken om önskade linjesträckningar och turtäthet utifrån ett medborgarperspektiv.

Process - Så gjorde vi

Beredningen startade arbetet med uppdraget genom att studera hur kollektivtrafiken idag trafikerar kommunen sett i förhållande till var människor bor. Genom detta fick beredningen bland annat en bild av vilka områden som idag saknar kollektivtrafik. Parallellt med detta bjöds Skånetrafiken in för att berätta om vilka framtidsplaner gällande tåg- och busstrafik som fanns. Skånetrafikens besök resulterade i att beredningen fick kunskap om vad som var på gång inom Skånetrafiken som berör invånare i Bromölla kommun. Beredningen tog fasta på följande viktiga förändringar inför kommande dialoger med kommunens medborgare:

  • När pågatågen kommer till Bromölla station år 2013 ökar dagens tågavgångar från 19 till 30 per dygn vilket innebär halvtimmestrafik stora delar av dagen.
  • Baksidan med pågatågssatsningen är följande: tätare taxezoner och högre biljettpris, samt ett minskat turutbud med busslinje 558 från dagens 25 turer i vardera riktningen på vardagar till ca 10 turer i vardera riktningen.
  • Helgtrafiken med busslinje 558 plockas bort helt.

Beredningens fortsatta arbete koncentrerar sig på att möjliggöra för kommunens medborgare att tycka till om förändringarna och berätta om vilka behov av kollektivtrafik som de har.

För att erbjuda olika alternativ till delaktighet och för att försöka nå olika grupper i samhället genomfördes medborgardialogen på flera olika sätt. Under november månad fick samtliga hushåll i Bromölla kommun en enkät med frågor kring kollektivtrafiken i kommunen hem i brevlådan genom ”kommuninfo”-bladet.

 

Resultat - Så blev det

Totalt svarade 110 personer på enkäten genom att skicka in den, eller genom att svara på webben. Utöver detta inkom fem skrivelser. Beredningen för tillväxt och samhällsbyggande inhämtade även synpunkter genom tre genomförda dialogmöten ”öppna möten” på tre olika platser i kommunen samt besökt pensionärsrådet och ungdomsrådet för att inhämta synpunkter.

Resultatet av dessa olika medborgarkontakter sammanställdes.  Tillsammans utgjorde alla synpunkter en viktig grund inför förhandlingar med Skånetrafiken och framtida kommunala/lokala satsningar på kollektivtrafik.

I dialogen vid de öppna mötena blev det mycket tydligt att viljan/ lusten att påverka är stark när man känner sig berörd av en fråga. På två av tre utvalda dialogplatser i kommunen skulle busstrafiken ersättas av tåg vilket för många var positivt men för den tredje platsen, ett samhälle utanför centralorten, skulle bussturerna och helgtrafiken dramatiskt minskas samtidigt som tåget inte betjänade deras samhälle.

I detta samhälle var uppslutningen till det öppna mötet betydligt större och många åsikter framfördes. Slutsatsen blev att metoden ”öppna möten” endast är fruktbar i situationer där medborgare starkt påverkas och på så vis kan förväntas vilja tycka till. Annars är det mycket få personer som tar sig tid att besöka ett öppet möte en vanlig vardagkväll.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?