Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Öppet områdesmöte, medborgarstämma

Är en metod för att skapa en mötesplats mellan medborgare, lokala organisationer och politiker. Syftet är att diskutera och ha dialog om viktiga frågor och att svara på invånarnas frågor.

Metoden kan utgöra ett pågående samarbete med det lokala samhället och samtalen/dialogen koncentreras omkring frågor som är av särskilt intresse för det lokala området. Antalet öppna områdesmöte kan variera, från varannan månad, en gång varje kvartal till två gånger om året.

Används för

Metoden kan användas när man:

  • vill ge lokalbefolkningen information om ny politik, beslut och tankar och idéer om utveckling som kommer att påverka det lokala området.
  • vill ta reda på vad invånarna tycker om en ny fråga/utveckling inom området.
  • vill ta reda på vilka frågor som är viktigast för lokalbefolkningen.
  • vill att förtroendevalda samt tjänstemän skall ta emot enskilda medborgares synpunkter och att svara direkt på deras frågor.

Mötet sker på kvällstid och leds av lokala politiker som har tjänstemän som biträde för sakfrågor, metod etc.

Agendan för mötet är i huvudsak upprättad och informerad om inför inbjudan till mötet. För att vara säker på att en deltagare får svar på mötet bör frågor eller synpunkter i ha anmälts i förväg. Utrymme bör också finnas för några korta övriga frågor från deltagarna.

Sammanställning av resultaten rapporteras tillbaka till deltagarna antingen på individuell basis eller via ett informations/nyhetsbrev som skickas ut efter varje möte. Normalt finns det också tillgängligt på webben. Sammanställningen delges även inåt i organisationen, nämnder som förvaltningar.

I Lunds kommun genomförs regelbundet medborgarstämmor. Medborgarstämmorna kan inte besluta om att saker skall genomföras, de kan besluta om att rekommendera eller lämna förslag. Mötesprotokollet justeras av ordföranden samt två medborgare som utses. Protokollen anslås sedan på medborgarkontor och bibliotek. Protokollen kommer också att anmälas till kommunfullmäktige.

Deltagare

Invånare i området, lokala företag, föreningar och organisationer, övriga intressenter i området. Lokala företrädare för polisen och hälsovårdsmyndigheterna inbjuds också att närvara.
 

Nödvändiga resurser

Resursåtgången är låg. Ofta sker träffarna i egna lokaler. Kostnader för personal med tid för planering och delta i mötet samt svara för anteckningar/protokoll tillbaka till deltagarna.
 

Ungefärlig tidsåtgång

Cirka 1,5 – 2 timmar per möte

Styrkor

  • Främjar öppenhet och insyn kring ny politik, beslut och tankar och idéer om utveckling.
  • Mötet och diskussioner kan anpassas till en eventuell oro som kan finnas i området.
  • Ger en direktlänk mellan förtroendevalda och det samhälle de företräder.

Övrigt

Upprätta agendan och inbjudan samt informera på olika sätt om mötet.

Boka in tjänstemän och politiker i god tid som skall medverka så att de kan förbereda sig.

Begränsningar

Kan finnas tendens till att de som alltid kommer också kommer till dessa möten, även om många försöker på olika sätt nå ungdomar och invånare från olika minoriteters etniska grupper.

Senast ändrad:
2022-03-23

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?