Exempel

Information

Ort Eda

Kontakt

Jessica Nilsson, beredningsledare 

0571-281 24

jessica.nilsson@eda.se

John Badh, beredningsordförande

Bredd och spets på utbudet inom kultur och fritid i Eda

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Vi fick uppdraget av fullmäktige att genom medborgardialog undersöka hur föreningslivet kan samverka för att få spets och bredd på utbudet inom kultur och fritid.

Process - Så gjorde vi

Vi hade planeringsmöte en gång per månad på olika platser i kommunen, hos företag och föreningar med flera. Dessa möten är till för att planera och besluta om aktiviteter. Totalt genomfördes 12 olika medborgardialogsaktiviteter. Till exempel medverkande vid ”glasdag”, Julmarknad, styrelsemöten, kulturdag och föreningsträffar.


Beredningen bjöd in till 3 stormöten för att på så sätt initiera och bjuda in föreningar till samverkan med varandra. Inbjudan gjordes mestadels på telefon av beredningens ledamöter. De föreningar som inte bjudits in till stormöten eller på annat sätt medverkat vid någon aktivitet, tog ledamöterna kontakt med via mail och telefon för att få deras syn på samverkansmöjligheter. Vi hade ett webbformulär på kommunens hemsida, där allmänheten kunde lämna synpunkter. Vidare delade ledamöterna ut en enkel enkät till medborgare och föreningar där det stod ”vi skulle vilja veta dina synpunkter på hur föreningslivet kan samverka”.


Ordförande i beredningen och beredningsledaren medverkade i en direktsänd radiointervju i lokalradion för att berätta för medborgarna om uppdraget och uppmanade dem att inkomma med synpunkter. För att informera och återrapportera till medborgare och föreningar och andra om beredningens arbete finns en aktivitetskalender på hemsidan. Där finns datum och platser där man kan träffa ledamöterna, men även plats för referat av synpunkter som inkommit. Uppdraget avslutades med ett dialogseminarium med berörda tjänstemän. Detta skedde innan slutredovisning i fullmäktige.

Resultat - Så blev det

Beredningen har haft fem planeringsmöten och deltagit i tolv olika aktiviteter och på olika sätt haft dialog med föreningar, företag och medborgare. De var vid alla tillfällen ett högt närvaroantal och många bra och intressanta diskussioner fördes och samarbete startades. Bland annat var alla fiskevårdsområdesföreningar eniga om att de vill ha ett gemensamt kommunfiskekort, något som i alla år varit omöjligt. Nu arbetas det vidare med detta. Efter radiointervjun ringde ett antal medborgare och lämnade muntliga synpunkter. Positiva reaktioner från medborgarna och styrelser möter ledamöterna när de kommer till dem. Kläderna där det står Eda kommunfullmäktige gör att ledamöterna blir igenkända och medborgarna kommer fram och pratar. I kommunen verkar 160 föreningar och målet var att komma i kontakt med så många som möjligt och resultatet blev ca 80 procent.
 

Vi har lärt oss mycket genom att ha testat olika former för att söka upp föreningslivet i kommunen. Att bjuda in till möten per personliga brev eller genom att ringa upp, tror vi har bidragit till att många kommit på våra möten som annars inte skulle ha kommit. Att söka upp medborgarna där de är och besöka dem för att inhämta synpunkter uppfattas av medborgarna som mycket positivt.

Mer information

http://www.eda.se/utvecklingsberedningen/aktivitetskalender__35694

Senast ändrad:
2019-09-05

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?