Exempel

Information

Ort Göteborgs stad, Stadsdelsförvaltningen

Kontakt

Kontakta Göteborgs Stad

Telefon 031 - 365 00 00 (kontaktcenter)

goteborg@goteborg.se

Demokratiambassadörer i Västra Hisingen

I samband med valet 2014 arbetade SDF Västra Hisingen i Göteborg med ökat valdeltagande för målgrupperna förstagångsväljare, unga föräldrar och utrikes födda i området Biskopsgården.

Som en del av arbetet rekryterades invånare till Demokratiambassadörer som fick uppdraget att sprida information, skapa engagemang och dialog med målet att öka valdeltagandet.

Syfte

Att öka valdeltagandet kommunvalet i målgrupperna förstagångsväljare 18-23 år, unga föräldrar och utrikes födda i de områden Biskopsgården med lägst valdeltagande.

Process

Man arrangerade även två politikerträffar, en före valet och en uppföljande efter. Arbetssättet blev mycket uppskattat av invånare, politiker och tjänstepersoner och en viktig pusselbit för att jobba med ökat förtroende. Nu undersöks möjligheten att fortsätta samarbetet även framöver.

Processen

För att arbeta som en av de sex Demokratiambassadörerna var kriterierna att man skulle bo i Biskopsgården, vara utåtriktad och ha ett intresse för samhälls- och demokratifrågor, identifiera sig med och har bra kontakt med någon av grupperna där valdeltagandet
är lågt och vara partipolitiskt neutral.  Det var även en fördel om man kunde prata arabiska, somaliska eller turkiska.

Demokratiambassadörerna arbetade uppsökande med information genom att besöka fritidsgårdar, gymnasieskolor, öppna förskolor, föreningar och moskéer. De fanns på torgen, festivaler, besökte bostadsområden och höll i informationsträffar på Medborgarkontoret. I samband med högtiden Eid ordnades en tjejmiddag då lokala politiker pratade om sina visioner för området och svarade på frågor.

Vid ett tillfälle innan valet ordnades med en politikerkväll då möjlighet gavs att få information från alla de politiska partierna som kandiderade till kommunfullmäktige och att ställa frågor till dem. Efter valet ordnades en liknande träff med temat ”Vad händer efter valet?”.

Resultat

Resultatet är blandat. I något av valdistrikten gick valdeltagandet upp, men i de flesta låg det still eller minskade något. I målgruppen personer med utländskt medborgarskap ökade valdeltagandet med 6%.  I jämförelse med andra jämförbara valdistrikt ser vi dock att andra områden minskade mer.

Det vi särskilt vill lyfta fram är betydelsen av att använda lokalt förankrade invånare med olika ålder, kön, etnisk bakgrund och språkkompetens i arbetet. Vi uppfattar att det har varit ett angeläget och viktigt arbete dels för de enskilda demokratiambassadörerna och dels för de människor de mött. I arbetet med att öka tillit och förtroende för demokratin, politiken och kommunen har det varit avgörande att demokratiambassadörerna varit väl förankrade i det egna området och delar erfarenheter med invånarna. De har fångat upp angelägna frågor och på ett neutralt sätt haft dialoger kring dem. De har också varit en bro mellan politiker/förvaltning och invånarna. Andra positiva effekter är att flera av demokratiambassadörerna arbetade som valarbetare under valdagen.

För att ytterligare uppmuntra till valdeltagande gjordes en film med lokala ”kändisar” och förebilder som uppmuntrade till att rösta. Utvärderingen gjordes med hjälp av 20 ungdomar som ställde frågor utanför vallokalerna. Totalt arbetare ett 30-tal ungdomar och nyckelpersoner från området i satsningen.

Vad har vi lärt oss?

Att förvaltningen och politikerna har mycket att lära av att arbeta nära våra invånare och vi gör ett bättre arbete när vi jobbar tillsammans. Det finns en kraft och ett engagemang som vi behöver bli bättre på att ta vara på.

Senast ändrad:
2017-07-04

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?