Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Höganäs

Kontakt

Johanna Nilsson, ungdomssamordnare

Anna Sundström, ungdomssamordnare

042-33 72 61

kommunen@hoganas.se

Unga utvecklare

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Under tre sommarveckor har åtta ungdomar i åldern 16 till 18 år arbetat som utvecklare i kommunen. De har jobbat med olika uppdrag.

Syfte - Därför gjorde vi det

Syftet med dessa två uppdrag har varit att låta ungdomarna få möjlighet till att uttrycka sin mening, bli hörda och få återkoppling när det gäller kommunens verksamhet och samhällsplanering.

Process - Så gjorde vi

Underlag till en barn- och ungdomsplan med en inriktning mot FN:s konvention om barns rättigheter

Fyra av ungdomarna fick i uppdrag att ta fram ett genomarbetat underlag till en barn- och ungdomsplan med en inriktning mot FN:s konvention om barns rättigheter. Den skulle innehålla bland annat konkreta åtgärder för hur kommunen kan arbeta med barn och ungdomars delaktighet i kommunen.

För att uppnå det målet föreslår ungdomarna bland annat att Höganäs kommun bör satsa på att aktivt uppmärksamma och uppmuntra olika ungdomsforum där ungdomar öppet kan diskutera och informeras kring sådant som händer i kommunen. De fick även en bild av hur de olika kommunala förvaltningarna arbetar och hur de hör ihop. De har handletts av kommunens ungdomssamordnare.

Ungas vision av ett attraktivt Höganäs 2030

De andra fyra ungdomarna har arbetat med att formulera ungas vision av ett attraktivt Höganäs 2030. De har fungerat som en fördjupad fokusgrupp i arbetet med den nya översiktsplanen ÖP2014. De fick i uppdrag att skriva en rapport som redovisar ungas tankar kring hur Höganäs ska vara år 2030, med fokus på ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle.

De tog rollen som representanter för alla unga i Höganäs kommun. Gruppen har bland annat genomfört en enkätundersökning där unga Höganäsare fick svara på frågan; hur skulle Höganäs se ut år 2030 om du fick bestämma?

Utifrån svaren kom ungdomarna fram till visionen ”Höganäs – den levande staden”. De har även tagit fram en devis som styrker den övergripande visionen. ”År 2030 är Höganäs en levande och sammanhållen kommun genom en förbättrad kollektivtrafik, ett centrum folk åker till med aktiviteter och mötesplatser”. De fick även en bild av hur de olika kommunala förvaltningarna arbetar och hur de hör ihop.

Resultat - Så blev det

Resultatet har sedan legat till grund inför formulerande av en barn- och ungdomsplan.

Resultatet har sedan legat till grund inför formulerande av utvecklingsstrategier i översiktsplanen.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?