Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Haninge

Kontakt

Raymond Svensson, ordförande i beredningen för mänskliga rättigheter

073-941 30 44

raymond.svensson@haninge.se

Relaterade artiklar

Exempel

Projektet Tuselog i Haninge

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Projektet har tagit fram en metod och principer för hur dialogen mellan kommunen och civilsamhället kan stödja varandra.

Syfte - Därför gjorde vi det

Att utreda hur civilsamhället bidra till att göra Haninge till en mer attraktiv kommun, och hur kommunen kan främja civilsamhället och dess aktiviteter.

Process - Så gjorde vi

Ett aktivt civilsamhälle bygger ett socialkapital – en hållbar demokrati – och bidrar till ett attraktivt samhälle. För några år sedan startade kommunen ett arbete tillsammans med representanter från civilsamhällets organisationer, för att ta fram ett program som kom att benämnas Vi utvecklar Haninge tillsammans.

Processen startades med ett seminarium för civilsamhällets organisationer. Inga politiker eller andra representanter från kommunen deltog. Syftet med seminariet var att ta reda på hur civilsamhället kan bidra till att göra Haninge till en mer attraktiv kommun, och även hur kommunen kan främja civilsamhället och dess aktiviteter.

Kommunens demokratiberedning (numera beredningen för mänskliga rättigheter) diskuterade sedan rapporten från seminariet. Beredningen tog fram ett utkast till program, som lämnades över till civilsamhällets organisationer för att få in deras synpunkter och kommentarer. Därefter reviderades programmet utifrån synpunkterna och kommentarerna. Programmet skickades sedan runt i kommunens alla nämnder som ansvarar för olika typer av medborgarfrågor.

Efter denna interna process utformade demokratiberedningen det slutgiltiga programmet –
Vi utvecklar Haninge tillsammans – som därefter antogs av kommunstyrelsen.
Varje år anordnas möte mellan kommunen och civilsamhället, där erfarenheter om samarbetet diskuteras och hur vi ska gå vidare.

Civilsamhället har även en egen styrelse, som kommunstyrelsen har en bra dialog med.
Kommunens ansvarige politiker för demokratifrågor har regelbundna frukostmöten med representanter från civilsamhällets organisationer. På dessa möten ges övergripande information om vad som är på gång i kommunen och i civilsamhället.

Resultat - Så blev det

Vårt program Vi utvecklar Haninge tillsammans bygger på sex principer:
1) Oberoende föreningar: Organisationerna och deras medlemmar beslutar själva vad som ska göras och hur det ska göras.
2) Dialog: Ömsesidig respekt för varandra och att öka kunskaperna om varandra.
3) Kvalitet: God kvalitet och tillgänglighet levereras våra medborgare.
4) Långsiktigt perspektiv: Både bred och djup politisk förankring skapar goda möjligheter för ett långsiktigt perspektiv i relationen mellan kommunen, föreningarna och civilsamhället.
5) Transparens: Ömsesidigt förtroende bygger på transparens och öppenhet.
6) Mångfald: Många olika föreningar är verksamma inom olika områden sträcker sig över alla hela kommunen. Det bidrar till ett hälsosamt samhälle och en hållbar demokrati.

Vad vi har lärt oss och vad andra kan ha nytta av att veta
• Civilsamhället kan ses som ett utbildningscentra i demokrati. Här erbjuds medborgare praktik i demokratimetoder och värderingar. Organisationerna är också viktiga för att på olika sätt hjälpa till att sätta press på politikerna att lösa problem och utmaningar.

• Civilsamhället främjar även entreprenörskap och affärsrörelser. Det är en skola för att diskutera och genomföra beslut. Många kommunala tjänster, exempelvis inom socialtjänsten, startades och utvecklades av en eller flera föreningar.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?