Exempel

Information

Ort Ljusdal

Kontakt

Rolf Berg, utvecklare

070-206 12 39

rolf.berg@ljusdal.se

 

Relaterade artiklar

Slottegymnasiets framtida programstruktur i Ljusdal

Medborgardialog ”Öppet Forum”: Kommunen ville få medborgarnas syn på gymnasieskolan och dess framtid samt få en bild av vad medborgarna ansåg vara viktigt vid en eventuell samverkan kring gymnasieutbildningar.

Bakgrund

Bakgrunden var att antalet gymnasieelever i Hälsingland skulle minska under åren 2008-2013 med i snitt 35 %. Gymnasieskolan måste koncentreras till färre skolor. Hälsinglands gymnasiechefer hade haft i uppdrag sedan oktober 2008 att titta närmare på hur verksamheten skulle påverkas och att hitta tänkbara åtgärder för att möta utvecklingen.

Process

Dåvarande barn- och utbildningsnämnd inbjöd medborgare till diskussion kring Slottegymnasiets framtida programstruktur i ett så kallat Öppet Forum den 13 maj 2009 (medborgardialog).

Inbjudan spreds genom:

  • Annons och information i lokalpressen
  • Affischering
  • Information via kommunens hemsida och intranät

Närvarande vid medborgardialogen var:

  • Politiker
  • Tjänstemän
  • Medborgare: En medborgare och anställda inom kommunen (gymnasielärare vid Slottegymnasiet)

Tjänstemän informerade om:

  • Rådande ekonomiska läge
  • Diskussionsunderlag från gymnasiechefer i Hälsingland
  • Information på temat ”Tillväxt” – hur tänker ungdomar inför de val de ska göra?

Gruppdiskussioner genomfördes. Färdiga frågeställningar fanns som underlag.
I minnesanteckningar från medborgardialogen finns en sammanställning om vad som framkom i diskussionerna.

Resultat

Resultat

Kvantitativt – Bara en medborgare medverkade. Det innebar att målet med medborgardialogen inte uppnåddes.  
Kvalitativt – Bra diskussioner genomfördes. Det som framkom i diskussionerna har funnits med som en del i underlaget inför fortsatta diskussioner bland politiker och tjänstemän. 

Vad har vi lärt oss och vad andra kan ha nytta av?

Medborgardialog kan absolut vara ett sätt att få medborgarnas synpunkter, i det här fallet misslyckades det. Vad det beror på är svårt att ha en uppfattning om. Medborgardialog var ett relativt nytt begrepp, det kan ha påverkat. Men kommunen genomförde ytterligare en medborgardialog 2009 kring ett annat ämne, och då kom 80 personer. Utbildningsnämnden har därefter inte inbjudit till medborgardialog i den här formen, men mer riktade dialoger har hållits.

Vi lärde oss att det kan vara svårt att så brett bjuda in till dialog, det beror mycket på ämnet. Vissa ämnen lämpar sig för bred dialog, andra når bättre resultat om de är riktade till viss/vissa grupper.

Senast ändrad:
2017-05-04

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?