Exempel

Information

Ort Mora

Kontakt

Anne Lundberg Svensson, Administrativ chef Barn- och Utbildningsfövaltningen

0250-266 09

anne.svensson@mora.se

Personal och föräldraenkät på förskolan i Mora

På förskolan (och även inom våra andra skolformer) arbetar man med kvalitetsarbetet utifrån ett så kallat Kvalitetshjul. Där kan man tydligt se hur gången är när det gäller kvalitetsarbetet i förskolan. En av delarna i Kvalitetshjulet är en årligen återkommande enkät som både personal och barn inom kommunens samtliga förskolor svarar på, 39 avdelningar.

Process

Deltagandet via enkäten brukar vara högt så det är en bra indikator på hur både föräldrar och personal tycker att förskolan i Mora kommun fungerar. Det vi har lagt stor vikt vid är att se till att frågorna som rör verksamheten är samma till både föräldrar och personal. På det sättet får man en uppfattning om de båda är överens om hur det fungerar på förskolan. Om det blir stor diskrepans i svaren så har förskolechefen ett bra material att utgå ifrån i diskussioner med sin personal. Frågorna rör trivsel, trygghet, mottagande, pedagogisk verksamhet, lärmiljö, förskolechefens målsättning med mera.

Sedan vi startade med detta för 6-7 år sedan har vi sett att föräldrar blir mer och mer medvetna om till exempel förskolechefens målsättning med verksamheten.

Processen startar med att vi skickar ut enkäten till samtliga vårdnadshavare, man svarar på en enkät per barn om man inte har delad vårdnad, då svarar båda föräldrarna. Därefter bearbetas resultatet av enkäten av förskolechefen som går igenom den med sin personal. Man diskuterar ev skillnader i resultatet och ser över om det är något som behöver ändras i verksamheten för högre måluppfyllelse. Sedan går man igenom de svar som berör föräldrarna på ett föräldramöte och får chansen att diskutera detta även med dem.

Resultat

Enkäten är väldigt viktig för oss för att få koll på hur våra kunder ser på vår verksamhet. Vi får möjlighet att göra förändringar och utveckla vår verksamhet utifrån de svar och synpunkter vi får in från både personal och föräldrar.

Vi kan också jämföra avdelningar och enheter och fundera över hur vi kan ta lärdom av varandras erfarenheter. Fundera över vad det är som gör att vissa förskolor får högre resultat än andra. Titta på varför en förskola får högt resultat på en del frågor och lägre på andra frågor.

Vi kan också se styrkorna hos de olika förskolorna, vad vi gör bra och hur vi behåller det.

Senast ändrad:
2017-12-11

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?