Exempel

Information

Ort Västra Götalandsregionen
Startade 2013

Kontakt

Ann-Cathrine Gardendahl, administrativ chef

070-910 47 85

ann-cathrine.gardendahl@vgregion.se

Tillgänglighet på vårdcentralerna

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Hälso- och sjukvårdsnämnderna Trestad och Dalsland besökte under 2013 vårdcentraler i sina respektive områden och samtalade med besökarna och patienterna kring deras uppfattning om vårdcentralernas verksamhet.

Besökarna fick även besvara en skriftlig enkät.

Bakgrund

Bakgrunden till detta val av dialogform var att nämnderna ville prova att använda dialogen som ett medel att samla in så pass stora mängder åsikter och information att resultaten skulle kunna användas i och refereras till i nämndens ärendeberedning, till exempel i tjänsteutlåtanden till nämnderna.

I detta fall skulle det i så fall ha handlat om nämndens remissyttranden när det gäller ändringar i den krav- och kvalitetsbok som styr verksamhet och innehåll på vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen, som har ett vårdval på området.

Process - Så gjorde vi

Nu blev det denna gång så att revideringen av krav- och kvalitetsboken inte gick ut på remiss till nämnderna, men de genomförda dialogerna gav ändå mängder av information och åsikter som kompletterade den bild av vårdcentralernas starka och svaga sidor som nämndens politiker och även kansliets tjänstemän redan hade.

Resultat - Så blev det

I Trestad svarade drygt 100 personer på politikernas frågor, och i Dalsland cirka 190.
Dialogerna skedde i anslutning till respektive vårdcentral, och genomfördes i samförstånd med vårdcentralscheferna, som hade informerats innan.


Nämndernas politiker delade upp sig i flera arbetsgrupper för att täcka in lämpligt antal vårdcentraler.
Besökarna fångades upp på vägen in till sitt besök, och fick då en enkät att fylla i, till exempel under sin tid i väntrummet. De ombads sedan att stanna till en stund och prata på tillbakavägen.Till stöd för detta samtal hade en frågemall med plats för anteckningar tagits fram.


Dialogformen upplevdes som positiv och intressant av politikerna, likaså responsen från besökarna/patienterna.


Efter alla möten strukturerades, sammanställdes och sammanfattades resultatet.

Mer information

Bilagor:

• Dokumentation av dialog (exempel)
• Stödmall för den muntliga dialogen
• Enkät/frågeformulär
• Brev till vårdcentralscheferna

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?