Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Region Östergötland

Kontakt

Henning Elvtegen, hälso- och sjukvårdsstrateg

010-103 70 62

henning.elvtegen@lio.se

Relaterade artiklar

Exempel

Medborgardialog om screening

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

År 2012 fördes en medborgardialog om invånarnas erfarenhet av att delta i ett av landstingets screeningprogram.

Syfte - Därför gjorde vi det

Syftet var att anlägga ett medborgarperspektiv kring invånarnas erfarenhet av att delta i ett av de screeningprogram som Landstinget i Östergötland erbjuder, nämligen screeningprogrammen gynekologisk cellprovskontroll (GCK) för kvinnor mellan 23 och 60 år, mammografi för kvinnor mellan 40 och 74 år och bukaortaaneurysm screening för män året de fyller 65 år.

Process - Så gjorde vi

Medborgardialogen fördes av en av hälso- och sjukvårdsnämndens brukardialogberedningar. Beredningen bestod av sju politiker och en sekreterare/processtöd. Beredningen inhämtade information om screening från olika relevanta verksamheter och intresseföreningar, framför allt från lokalt ansvariga för de olika screeningprogrammen.

Metoden som användes för medborgardialogen var fokusgruppintervjuer, det vill säga intervjuer i mindre grupper, som fördes med hjälp av en frågeguide. Totalt intervjuades 61 personer i olika åldersgrupper. Efter intervjun fick deltagarna dessutom fylla i en anonym enkät om sina vanor att delta i screeningundersökningar. Sedan fördes kompletterande uppsökande intervjuer, i form av en enkel enkät, med invånare i olika offentliga miljöer för att komma i kontakt även med yngre kvinnor, som var underrepresenterade i fokusgruppintervjuerna. Det intervjuades 192 personer i uppsökande intervjuer.

Resultat - Så blev det

Resultaten för screeningprogrammen är olika. När det gäller mammografi deltog de allra flesta intervjuade kvinnorna och de var nöjda med undersökningen. Däremot var deltagandet i gynekologisk cellprovskontroll lägre, särskilt hos yngre kvinnor. Med undantag av en person var alla män som intervjuades om bukaortascreening positiva till undersökningen.

Det fanns dock olika synpunkter och förbättringsförslag som framkom i medborgardialogen. Det lyftes fram att tillgänglighet är en viktig fråga, det vill säga möjlighet till undersökningar på kvällstid och lätt ombokningsbara tider. Att bli hänvisad till öppen mottagning upplevdes bland de intervjuade öka risken för att screeningen inte blev av. Det uppfattades som orättvist att kvinnor fick betala en avgift för mammografi och cellprovtagning, männen behövde däremot inte betala en avgift när de deltog i bukaortascreening. Det påpekades dessutom att avgiften tillsammans med kostnaderna för en bussresa kan vara skäl för att avstå från att delta i en screeningundersökning.

Utöver detta önskade en del av de intervjuade invånarna att få mer information om screening i kallelsen, exempelvis om motivet, och att HPV-vaccinet bara är ett komplement till cellprovtagningen. Det efterfrågades dessutom information på andra språk än svenska. Det blev också tydligt att många kvinnor, särskilt yngre, kände sig oroliga inför screeningundersökningen och upplevde den som obehaglig och smärtsam. För flera yngre kvinnor var detta en anledning att avstå från att gå på kontroll.

Våra lärdomar och tips
Det visade sig vara en fördel att använda sig av olika strategier för att föra en dialog med invånare i olika åldersgrupper. I fokusgruppintervjuerna deltog mestadels kvinnor i fyrtioårsåldern och äldre. Genom att föra uppsökande intervjuer i offentliga miljöer såsom köpcentrum och campusområden lyckades vi med att komma i kontakt även med yngre kvinnor.

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?