Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Region Östergötland

Kontakt

Monica Ulriksson

010-103 74 13

Monica.Ulriksson@lio.se

Relaterade artiklar

Exempel

Medborgardialog om avgifter och egenansvar

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

År 2008 förde Landstinget i Östergötland (2017 Region Östergötland) en medborgardialog om avgifter och egenansvar.

Syfte - Därför gjorde vi det

Medborgardialogen hade syftet att skapa både legitimitet för landstingets verksamheter och delaktighet bland invånarna. Målet var att få ökad kunskap om invånarnas åsikter och att invånarna samtidigt skulle få insikt i de politiska avvägningarna. Följaktligen var såväl processen som resultatet viktiga.

Process - Så gjorde vi

Medborgardialogen fördes inom ramen för fyra brukardialogberedningar, utöver de ordinarie uppdragen att föra en brukardialog om andra frågor, samt i landstingets handikappråd och pensionärsråd. Totalt intervjuades 94 personer i fokusgruppintervjuer, det vill säga intervjuer i mindre grupper som liknar öppna samtal. Dessutom gjordes en webbenkät på Landstinget i Östergötlands hemsida i vilken deltog 352 personer.

Resultat - Så blev det

Det var inte möjligt att dra entydiga slutsatser från intervjuerna och enkäten då invånarnas åsikter var svåröverskådliga och delvis motstridiga. Det kunde dock urskiljas några tendenser. Många ansåg exempelvis att patientavgifter inte ska vara ett hinder för att söka vård för dem som har ett vårdbehov. Högkostnadsskyddet upplevdes som ett bra sätt att säkra att de som är i behov av sjukvård inte hindras av ekonomiska skäl. Det framkom dessutom att tandvården upplevs som orimligt dyr och skillnaden mellan kostnaderna för sjukvård och tandvård ifrågasattes. Angående egenansvar tyckte de flesta att de inte söker sjukvård i onödan, men de misstänkte att andra gör det. Dessutom ansåg flertalet att de tar eller kan ta ett stort ansvar för sin egen hälsa.

Senast ändrad:
2023-03-22

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?