Exempel

Information

Ort Mora
Kommun Mora kommun

Kontakt

Tove Färje, Kanslichef

0250-261 57

tove.farje@mora.se

Relaterade artiklar

Exempel

Kommunala pensionärs- och tillgänglighetsrådet i Mora

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Pensionärsorganisationerna respektive Handikapporganisationerna i Mora kommun har kommit överens om att ett i vardera organisationen kommunalt råd, skall finnas för att säkerställa äldres respektive handikappades inflytande i de planeringsprocesser som berör dem.

Process - Så gjorde vi

Vartdera rådet är organisatoriskt kopplat till kommunstyrelsen. På så vis får rådet allomfattande information och har möjlighet att påverka övergripande planeringsprocesser rörande beslut som kan komma att påverka de äldres respektive de handikappades vardag. Vartdera rådet kan också på egen hand väcka frågor i nämnder och bolag i frågor som berör äldre respektive handikappade medborgare. Spridning av kunskap av berörd medborgargrupperings situation i kommunen kan också ske genom respektive råd. Pensionärs- och handikapporganisationernas erfarenhet och kompetens skall tillvaratas.

Inför varje verksamhetsår skall en verksamhetsplan för vartdera rådet tas fram.
I övergripande utredningar i Mora kommun och dess bolag som kan ha beröringspunkter med de äldres respektive handikappades situation bör en dialog etableras i god tid före beslut så att rådets synpunkter kan inhämtas och beaktas. Dialogen bör dokumenteras skriftligt och biläggas beslutsunderlag. Vartdera rådet skall vara remissinstans i frågor som särskilt berör äldre respektive handikappade. Dialogen och remissförfarandet ger de äldre respektive handikappade en möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen och i de insatser de tar del av.

Resultat - Så blev det

Positivt är att råden vardera väljer sina företrädare, att de ges möjligheter att lämna synpunkter, ges information samt får svar på sina frågor.

Förbättringspotentialen ligger i att få till en hållbar process, från ax till limpa då råden idag inte helt och fullt fungerar som remissinstans.

Några exempel på dialoger där råden varit med och fått föra dialog är centrumutveckling och resecentrum.

Senast ändrad:
2020-07-03

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?