Rådslag

Grundtanken med ett rådslag är att låta människor komma tillsammans och diskutera olika alternativ problemställningar med dess för och nackdelar och konsekvenser det skulle kunna innebära att genomföra vart och ett.

I regel är rådslag väl förberett, organiserat med en tydlig strukturerad dialog med medborgare, intressenter, företagare, andra aktörer till exempel inom ett geografiskt område. Kan förekomma i flera olika varianter.

Används för

Kan tillämpas i situationer när både mål och handlingsalternativ är öppna. Det kan t ex handla om att i dialog med boende och aktörer inom ett område lägga fast inriktning och hållpunkter för ett kommande förändrings- och utvecklingsarbete. Förslag formuleras och prioriteras som sedan lämnas till politikerna för beslut.

Ibland används begreppet Rådslag när kommun/landsting vill att medborgare skall ta ställning och prioritera mellan två olika förslag. Antingen via nätet och eller via fysiska träffar. Ofta utlovas också att det förslag som vinner mest röster kommer att genomföras. Därmed är det en metod för medbestämmande.

Deltagare

Beroende på syftet med rådslaget.

Nödvändiga resurser

Relativt hög.

Styrkor

  • Strukturerad process
  • Fokus och dialog omkring några huvudförslag
  • Möjlighet att påverka
  • Tydlighet med vad som skall ske med resultatet som är konkret.
  • Kort tid mellan omröstning och genomförande

Övrigt

Att tänka på!

Före:
Att det är ett faktiskt fall som skall hanteras. Ska aktörer och intressenter medverka och engagera sig så måste det vara någon form av förankring i en verklighet. Det får inte vara någon form av ”torrsim”.
Ett tydligt syfte som avgränsats i tid och rum.
Rätt målgrupp/intressenter och rätt antal deltagare som bjudits in från början.

Under:
En kunnig processledare
Tydliggjorda spelregler och ramar
Klarläggande vad deltagarna kan påverka – deras handlingsutrymme

Efter:
Återkoppling till deltagarna efter projektet om vad som beslutades och varför hur
genomförandet kommer att gå till
Snabbt genomförande av enkla åtgärder för att visa på resultat
En ändamålsenlig uppföljning och utvärdering

  • Kräver ett omfattande arbete och insatser före, under och efter från tjänstemän och politiker.
  • Kräver insatser i form löpande information på olika sätt.

Begränsningar

Huvudförslagen är redan utkristalliserade och därmed kan inte några nya förslag komma in i processen i med denna form av beskrivning/definition av rådslag.

Senast ändrad:
2017-08-14

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?