Exempel

Information

Ort Skåne
Kommun Region Skåne

Kontakt

Tommy Krizsán

044-309 28 86

tamas.krizsan@skane.se

Relaterade artiklar

Medborgardialog om remissförslaget om RUS i Region Skåne

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Tre olika angreppssätt har använts för att erhålla medborgarnas perspektiv på ett remissförslag om Skånes utvecklingsstrategi.

Syfte - Därför gjorde vi det

Regionala tillväxtnämnden (RTN) i Region Skåne begärde, efter genomförda medborgardialoger under 2013, synpunkter från de tidigare deltagarna i dialoggrupperna samt ett kompletterande ungdomsperspektiv på remissförslaget om den regionala utvecklingsstrategin (RUS).

Process - Så gjorde vi

Beredningarna har inhämtat dessa synpunkter och perspektiv genom dialoggrupper med medborgare, samtalsgrupper med gymnasieungdomar samt från Skånepanelen.


Dialoggrupper med en extern samtalsledare anordnades på fyra orter i Skåne, med i huvudsak deltagare från grupperna under våren 2013. Samtalsgrupper med ungdomar i gymnasieklasser genomfördes på fyra orter i Skåne och med ett något snävare tema. På tre orter skedde detta under ledning av professionella skådespelare. Förtroendevalda från beredningarna för medborgardialog (BMD) medverkade i såväl dialoggrupperna som vid samtalen med ungdomarna.
 

Som ett komplement till dialogerna stämdes medborgarnas prioriteringar av målsättningarna i RUS:en av genom Skånepanelen, en webbpanel med 3200 svarande.

Resultat - Så blev det

Resultaten föreligger i en skriftlig rapport från dialoggrupperna, en videodokumentation från samtalsgrupperna samt en undersökning från Skånepanelen.


Rapporten från dialoggrupperna belyser strategin ur två perspektiv – ett där teman utifrån deltagarnas tankar och resonemang lyfts fram och ett där samtalen sorteras utifrån remissförslagets fem prioriterade ställningstaganden. Samtalen med gymnasieungdomarna har dokumenterats med videokamera och finns tillgängliga på YouTube och resultatet från webbpanelen är publicerat på Region Skånes hemsida, jämte en artikel om detta.

Rapporten från dialoggrupperna belyste likheter och skillnader mellan remissförslagets formuleringar och deltagarnas sätt att lyfta fram viktiga perspektiv. Dessa kom att ligga till grund för förslag till förändringar i remisstexten. Likaså visade medborgarnas prioriteringar av målsättningarna i utvecklingsstrategin på vilka områden som uppfattades som mer eller mindre viktiga för dem i deras vardag och blev en tydlig indikation i det fortsatta arbetet. Dialogerna med ungdomarna visade att det, efter målgruppsanpassning och viss insnävning av temat, fungerar väl att samtala med unga även om mer komplexa framtidsfrågor.


En komplikation inför dialogerna var, i likhet med de tidigare dialogerna, att det faktaunderlag som fanns, inte var anpassat till vanliga medborgare i den utsträckning man hade önskat.

Mer information

http://www.skane.se/medborgardialog

Senast ändrad:
2020-07-01

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?