Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Exempel

Information

Ort Nora

Kontakt

Linnéa Hedkvist, Folkhälsostrateg

0587-811 06

linnea.hedkvist@nora.se

Relaterade artiklar

Exempel

Medborgardialog grön strukturplan Nora kommun

Ingress - En kort beskrivning av innehållet

Vid framtagande av grön strukturplan för tätorter i Nora kommun har dialog genomförts med skolelever, SFi-elever och medlemmar i PRO och SPF.

Syfte - Därför gjorde vi det

Syftet med grönstrukturplanen är att skapa en viljeinriktning för hur de gröna miljöerna ska utnyttjas och utvecklas.

Process - Så gjorde vi

Under perioden 2013-2015 pågår arbete med att ta fram en grönstrukturplan för tätorterna Nora – Ås – Gyttorp – Pershyttan i Nora kommun. Arbetet genomförs av en arbetsgrupp bestående av representanter för Bergslagens miljö- och byggförvaltning, kultur- och fritidsavdelning, näringslivsavdelning, folkhälsoteam, Bergslagens kommunal teknik samt konsulter.

Olika befolkningsgrupper har olika behov vid vistelse i grönområden. Generellt sett gäller det att skapa miljöer som är tillgängliga och trygga för alla människor oavsett ålder, funktionsnedsättningar, kön, etnicitet, socioekonomisk bakgrund etc. Men det kan även vara viktigt att ha i åtanke vilka särskilda behov olika grupper av människor har när det gäller vistelse i gröna miljöer. Barn och unga, utrikes födda och socioekonomiskt svaga personer samt äldre är grupper son antingen använder grönområden i mindre utsträckning än andra grupper eller har särskilda behov när det gäller utformning och tillgänglighet. Även föreningsrepresentanter har tillfrågats om vilka områden som man nyttjar i sin föreningsverksamhet.

För att få ta del av barns, utrikes föddas och äldres tankar kring kommunens grönområden i dag och i framtiden genomfördes dialog med eleverna i skolår 5 i sex av kommunens grundskolor, elever i särskolans skolår 7-8,  med SFI-eleverna på kommunens vuxenbildningsenhet samt med medlemmarna i de två stora pensionärsorganisationerna PRO och SPF.

I grundskolan genomfördes dialogen med hjälp av kartor på vilka eleverna fick markera vilka grönområden de vistas i vinter- och sommartid, farliga eller otrevliga platser samt favoritplatser. Resultaten har sedan sammanställts och bearbetats i planarbetet. Återkoppling hav vad eleverna tyckte har skett i nästan samtliga klasser.

Under en förmiddag genomfördes en dialog med de SFI-elever som den dagen fanns på plats, ca 40 personer. Eleverna fick i mindre grupper orientera sig på kartor över kommunen samt beskriva vilka områden de brukar vistas i samt vad man tycker är bra och vad man  saknar i utomhusmiljön och grönområdena. Resultaten har sedan sammanställts och bearbetats i planarbetet.

Ett medlemsmöte vardera hos PRO och SPF har besökts och deltagande medlemmar har på kartor fått ange sina tankar kring tätorternas grönområden, vilka som man använder, vad som är bra och vad som bör utvecklas. Resultaten har sedan sammanställts och bearbetats i planarbetet.

Föreningslivet har genom möten och mejl tillfrågats om vilka områden man nyttjar samt vilka synpunkter man har på nuläge och utveckling.

Resultat - Så blev det

Dialogerna har gett en bra bild över användningen och synpunkter på tätorternas grönområden från grupper av kommuninvånare som vanligtvis inte ofta tillfrågas på detta sätt. Underlagen från dialogerna har varit till stor hjälp i det pågående planeringsarbetet.

Senast ändrad:
2020-05-27

På dialogguiden.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder kakor.

Vad är kakor?